engelska-finska översättning av cease

 • lakata
  Minkä tahansa parlamentin, joka antaa minkä tahansa hallituksen rajoittaa oikeuksiaan, pitäisi lakata toimimasta. Any Parliament which allows its rights to be curtailed by a government of any kind should cease to function. Vielä parempi olisi lakata matkustamasta Strasbourgiin äänestämään, koska se voidaan tehdä yhtä hyvin kotona. To cease travelling to Strasbourg for our votes, which could just as easily be taken care of at home, would be better. Sade lakkasi.
 • keskeyttää
  Pyydän komissiota vaatimaan hyvin selvästi, että Venäjä keskeyttää kaikki tällaiset toimet ja lopettaa niiden käytön. I would call on the Commission to demand quite plainly that Russia ceases all such practices and puts a stop to them. Iran reagoi tähän päättämällä vauhdittaa rikastamisohjelmaansa ja keskeyttää lisäpöytäkirjan täytäntöönpanon. The Iranian reaction was the decision to step up its enrichment programme and to cease implementing the additional protocol. Anteeksi, että keskeytin puheenne.
 • lopettaa
  EU:n pitää tietysti lopettaa sellainen tuotanto. The EU should naturally cease such production. Voimmeko lopettaa taistelun ja järjestää rauhankonferenssin? Could we cease the combat and organise a peace conference? Ryhmäni mielestä sota pitäisi siksi lopettaa välittömästi. My group therefore believes the war must cease immediately.
 • loppua
  Viime viikolla ilmoitettiin, että Thorpin ydinvoiman jälleenkäsittelylaitoksen toiminta saattaa loppua piakkoin. It was reported last week that operations at the Thorp nuclear reprocessing plant may cease sooner rather than later. Vaihtoehtoisten menetelmien kehittämisessä on selvästi hyväksytty velttous, jonka pitää loppua tämän direktiivin myötä. There has most definitely been an acceptance of laxity in developing alternative methods, and that laxity must cease with this directive. Islamilaisten aseellisten ryhmittymien kaamea, raaka ja epäinhimillinen väkivalta näyttää alkaneen uudelleen, jos se nyt koskaan oli ehtinyt edes loppua. The horrendous, barbarous and inhuman violence perpetrated by the Islamist guerrilla groups appears to be on the increase, if indeed it ever actually ceased.
 • päättää
  On täysin järkevää päättää, että kaikki EU: n tuki tupakanviljelylle lopetetaan asteittain seuraavan ohjelmakauden aikana tai lopetetaan kokonaan vuoteen 2005 mennessä. It is perfectly sensible to make a decision that all EU aid for tobacco growing should be phased out during the next programme period and will cease completely by the year 2005. Sivutuotteita koskevaa artiklaa ei tarkistettu, ja jäsenvaltiot voivat omatoimisesti päättää, milloin jäte ei ole enää jätettä, mukaan lukien siihen liittyvät kaikki kilpailuun kohdistuvat häiriöt. The article on by-products was not amended and Member States can decide on their own initiative when waste ceases to be waste, with all the disruption to competition that that entails. Koeta nyt päättää, mitä haluat.
 • päättyä
  Laajentuminen ei saa päättyä vuosien 2004 ja 2007 jälkeen. The enlargement process must not cease after 2004 and 2007.
 • tauota
  Äkkiä tykkien jyly taukosi.
 • herjetä (lakata)
 • lakkauttaa
  Kun hän oli Irlannin valtiovarainministerinä vuonna 1991, hän yhtyi muiden EU: n valtiovarainministerien näkemykseen siitä, että verovapaa myynti tulisi lakkauttaa vuosisadan loppuun mennessä. When he was Ireland's Minister for Finance in 1991 he joined other EU finance ministers in agreeing that duty-free sales should cease by the end of the decade. lakkauttaa kyläkoululakkauttaa varpaankynnet
 • pysähtyä
  Paristo oli unohtunut vaihtaa, joten kelloni pysähtyi.
 • vaieta
  Aseet vaikenivat.Suuri taiteilija on vaiennut.

Definition av cease

Exempel

 • And with that, his twitching ceased.
 • And with that, he ceased twitching.

OrdbokPro.se

OrdbokPro.se är en helt gratis Internet ordbok. Miljontals översättningar på över 20 olika språk.

Användarvillkor   Cookies   Kontakt oss

In EnglishAuf DeutschSuomeksiEestikeelne

Mindmax
Innehåll är baserad på Wiktionarys artiklar.
Innehåll är tillgänglig under Creative Commons Attribution-ShareAlike.
© 2004-2019 OrdbokPro.se