engelska-finska översättning av check

 • shakki
 • hillitäMiten voimme hillitä pankkien pakottavaa tarvetta antaa lainaa? What can we do to check the banks' urge to provide credit? Parhaassa tapauksessa näin voidaan hillitä Euroopan unionin laajentumisesta johtuvaa maanteiden tavaraliikenteen kasvua. Ideally, this should check the growth in road freight transport resulting from enlargement of the Union. Kannatan olennaisilta osin komission ehdotusta, jossa se haluaa hillitä ilmailualan nopeasti kasvavaa osuutta ilmastonmuutoksesta. I support the gist of the Commission’s proposal in which it wishes to put a check on the fast growing share of aviation in climate change.
 • tarkistaaVoisitteko ystävällisesti tarkistaa asian papereistanne? Could you kindly check your notes? Voitte tarkistaa asian pöytäkirjasta. You can check that again in the Minutes. Kuinka voimme tarkistaa sen, että sitoumusta on noudatettu? How can we check that it is complied with?
 • šakata
 • šakki
 • shakata
 • tarkastusTarvitaan kolmetasoinen tarkastus hyväksymisestä. We need three levels of admissibility checking. Vaarallisten aineiden tiekuljetusten tarkastus Checks on the transport of dangerous goods by road Irlannin esimerkki on osoittanut, että tarkastus oli pohjimmiltaan epäluotettava. The Irish example has shown that this check was fundamentally unreliable.
 • tarkistaa tsekata
 • tarkistusVaadin, että tarkistusta 16 koskeva tarkistus suoritetaan nyt. I insist that we now have a check on Amendment No 16. Pyytäisin teitä tarkistamaan, onko tarkistus 4 sääntöjen vastainen. I would like to ask you to check whether Amendment 4 was unlawful. Oli miten oli, tarkistan asian, sillä jos tarkistus 60 on hylätty, tapaus on varsin selvä. I will however check, because if Amendment No 60 was rejected, there should be no confusion.
 • avataTämän vuoksi me sen sijaan, että lisäisimme tarkastuksia, aiomme poistaa viisumivaatimuksen, avata ovet sepposen selälleen ja tehdä maahantuodusta rikollisuudesta entistä pahemman ongelman. Therefore, instead of tightening checks, we are now going to abolish visas, open our doors wide and make the problem of imported crime even worse. Avaa se tölkki uudella avaajalla.avata silmänsä, kirje, mutteri
 • halkeilla
 • hallintaRajavalvontatoimien täytäntöönpano kuuluu tietenkin jäsenvaltioille, ja siten aluevesienkin valvonta ja hallinta kuuluvat niille. Of course, Member States are responsible for performing these checks, and the surveillance of and checks on territorial waters are therefore a matter of their competence. Kaupunki on vihollisen hallinnassa.hermojen hallinta
 • jättääVelvollisuudet laiminlyödään törkeästi, jos joku jättää Schengenin tietojärjestelmän tarkastamatta helpottaakseen työtään. It is downright negligent if someone omits a Schengen Information System check to make the work easier. Aikaisemmin tarkistuksen 4 yhteydessä niin moni jäsen kuitenkin vaati tuloksen tarkistamista, ettei mielestäni ollut asianmukaista jättää heidän pyyntöään huomiotta. Earlier, though, there was Amendment No 4, when so many Members asked for the result to be checked, that I do not think it was proper of you to ignore their requests. Jätä paperi pöydälleni.
 • katsoaSe pitää paikkansa ja siksi on aina hyvä katsoa, kun nopeus ei ole itsetarkoitus, että onko juna oikeilla raiteilla. That is correct, and that is why it is always worth checking to see if the train is on the right tracks, when speed is not an end in itself. Herra Falconer, ajan säästämiseksi, lupaan aina katsoa, että olette paikalla, mutta ymmärtänette, etten voi pelata tätä peliä. Mr Falconer, to save time I promise to check that you are present, but you will understand that I am not willing to participate in your game. Neuvoston pitäisikin siksi ottaa vakavissaan oma työjärjestyksensä, nimittäin 11 artiklan 4 kohta, ja katsoa, kuinka monta ministeriä äänestyksissä loppujen lopuksi on läsnä. That is why the Council should, for once, take its Rules of Procedure, more specifically Article 11(4), seriously and check how many Ministers are actually present at the concluding votes.
 • kielentarkistaa
 • kuriJoka kuritta kasvaa, se kunniatta kuolee.Lapset on pidettävä kurissa.sotilaskuri, koulukuri
 • lappuKirjoita numerot lapulle.
 • laskuNeljänneksi teidän pitäisi tarkistaa viljan hinnan lasku, siis miten viljan hinnan voimakas lasku vaikuttaa jalostustalouteen ja miten se piristää sitä. Four, it needs to be checked to what extent the sharp fall in the grain price has had an impact on or stimulated the processing industry. Mikä on laskun tulos?Postissa tuli pelkkiä laskuja.
 • lippu
 • lipuke
 • löysätä
 • merkitäSallikaa meidän kantaa tämä vastuu siten, että teemme päätöksen velvollisuudesta merkitä tuotteet säteilytettyjen tuotteiden valvomiseksi ja eurooppalaisen kuluttajan hyväksi. We take this responsibility seriously and call for compulsory labelling and for checks on irradiated products, in order to protect Europe's consumers. Risti eliölajin nimen kohdalla merkitsee, että laji on kuollut sukupuuttoon.Merkitse maksamasi laskut rastilla.
 • naarmuTienvarren risut tekivät naarmuja auton kylkeen.
 • pelimerkkiTPS ei uhraa kaikkia pelimerkkejään tähän vuoteen (Yle/urheiluYhteisöveropäätöksessäkin tehtiin iso virhe, kun hallitus ei käyttänyt sitä pelimerkkinä saadakseen työnantajaleiri kattavan palkkaratkaisun taakse. (AamulehtiKokoomuksen pieni perääntyminen merkitsi sitä, että Vasemmistoliiton pelimerkit menivät oman asiantuntemattomuuden paikkauksessa tyystin. (Yle
 • pukki
 • pysähtyäParisto oli unohtunut vaihtaa, joten kelloni pysähtyi.
 • rahake
 • rajatTilanteeseen on vastattava lisäämällä rajat ylittävää yhteistyötä ja valvontaa raja-alueilla. We must respond to this situation with increased cross-border cooperation and intensive checks in border regions. Kaikki rajat ovat loppujen lopuksi hyödyttömiä, jos elintarvikkeiden tarkistukset saastuneilla alueilla ja niiden ympärillä eivät toimi moitteettomasti. All of the limits are ultimately useless if the checks on foodstuffs in and around contaminated regions are not functioning properly. Tätä tulisi edelleen laajentaa tekemällä tieliikenteen ja raideliikenteen yksinkertaistettuja rajatarkastuksia koskeva sopimus ja rajat ylittävää poliisiyhteistyötä koskeva sopimus. This should be further expanded by the conclusion of the agreement on simplified border checks on road and rail traffic and an agreement on cross-border police cooperation.
 • rajatarkastusSipilä: Suomella ei ole tarvetta ottaa rajatarkastuksia käyttöön (is.fiTanska pelkää Ruotsin jengirikollisuuden valuvan maahan ja ottaa rajatarkastukset käyttöön tässä kuussa. (yle.fi
 • rajoittaaJakelijoiden velvollisuudet tulisi rajoittaa erityistarkastuksiin. Dealers' obligations should be confined to specific checks. Tänään hyväksytyn yhteisen maatalouspolitiikan terveystarkastuksen on määrä myös rajoittaa tarkastuksia ja keventää maanviljelijöiden hallinnollista taakkaa. The common agricultural policy health check adopted today is also intended to limit controls and reduce the administrative burden on farmers. Onhan todella yksinkertaista sijoittaa satamiin ja lentoasemille desinfioivia mattoja ja tehdä perusstandarditarkastuksia, joilla ongelmaa voitaisiin rajoittaa. After all, it is extremely simple to lay disinfectant mats and carry out standard soil checks in ports and airports in order to clamp down on the problem.
 • rastia
 • ravistuttaa
 • ruksata
 • ruutukangas
 • ruutukuvio
 • sakata
 • sakki
 • sekkikatteeton sekki
 • selvittääTämä on mahdollista ja aion selvittää asian. This may be the case and I shall check. Ehkä voidaan selvittää, mitä direktiiviä kyseisessä tarkistuksessa tarkoitetaan. Perhaps we can check which directive is in fact being referred to in Amendment No 18. Miten voin selvittää, mihin voisin mennä ja kuka lääkäri minua voisi hoitaa? What are the checks that I can carry out on where I might be going and who the doctor might be?
 • selvittää tsekata
 • sököttää
 • taklata
 • taklaus
 • tarkastaaVasta sitten voimme tarkastaa asianmukaisesti. Only then can we check properly. Sen voivat tuomioistuimet tarkastaa. And it can be checked by the courts. En voi tarkastaa sitä nyt kovin nopeasti tänä aamuna. I cannot check it quickly this morning.
 • tarkastelu
 • tarkistusmerkki
 • tsekata
 • tullitarkastus
 • turvatarkastus
 • tutkiaOlisi mielenkiintoista tutkia, kuinka moni näin tekee. It would be interesting to do a check how many actually do. Annamme tutkia asian, ja te saatte sitten vielä kirjallisen vastauksen. We shall ask for that to be checked and you will receive a written answer. Asiapaperit katoavat; ne ovat kadonneet, emmekä voi tutkia enää mitään. Syyllisetkin ovat kadonneet. Documents disappear; the information is not there, and we cannot check anything.
 • tutkimusKyse voisi olla sisäpiiririkoksesta, ja olen sitä mieltä, että olisi tehtävä kansainvälinen tutkimus näiden tietojen tarkistamiseksi. This could be regarded as insider dealing and I think that at the very least we need an international inquiry to check this information. Olemme tehneet kaikkemme tarkistaaksemme teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnan tilanteen ja se ei ole antanut virallista lausuntoa, mutta luonnollisesti teidän huomautuksenne pannaan merkille. We have made every effort to check the position with regard to the Committee on Industry, Research and Energy (ITRE) and there was no formal opinion, but obviously your point will be noted. Olin sairaalassa tutkimuksissa.
 • varmistus
 • varmistus rajat
 • vuosilusto

Definition av check

  Populära sökningar

  De största ordböckerna

  OrdbokPro.se

  OrdbokPro.se är en helt gratis Internet ordbok. Miljontals översättningar på över 20 olika språk.

  Användarvillkor   Cookies   Kontakt oss

  In EnglishAuf DeutschEn españolSuomeksiEestikeelne

  Mindmax
  Innehåll är baserad på Wiktionarys artiklar.
  Innehåll är tillgänglig under Creative Commons Attribution-ShareAlike.
  © 2004-2022 OrdbokPro.se