engelska-finska översättning av create

 • luoda
  Oikeusperustaa ei voida luoda. A legal basis cannot be created. Tämä saattaa hyvinkin luoda uusia työpaikkoja. That may well create more jobs. Miten keskinäistä luottamusta voidaan luoda? What can help create mutual trust?
 • saada aikaan
  Haluamme saada aikaan selkeät oikeudelliset olot. We want to create a clear legal framework. Näin ei saada aikaan Euroopan sosiaalista mallia. This will not create a European social model. On helpompaa lopettaa sota kuin saada aikaan rauha. It is easier to end a war than to create peace.
 • tehdä
  Tämä on ainut tapa tehdä asiat kuluttajille selviksi. That is the only way to create clarity for consumers. Emme saa luoda sellaista ympäristöä, jossa kerromme toisille, mitä heidän pitäisi tehdä. We must not create a context in which we tell others what to do. Länsivallat eivät vuonna 1948 luoneet kahta valtiota, mutta se niiden pitäisi tehdä nyt. The Western powers did not create two states in 1948, but they should do so now.
 • toteuttaa
  Meillä on yhteinen halu toteuttaa turvallisuuteen ja oikeuteen perustuva eurooppalainen alue. Our desire to create a European area of safety and justice is a common one. Emme voi heikentää tätä politiikkaa, jotta voisimme toteuttaa tai rahoittaa toista päämäärää. We cannot undermine this policy in order to create or finance another objective. On väärin väestöä kohtaan laatia ohjelmia, jota ei voida toteuttaa. It is wrong vis-à-vis the population when we create programmes that we cannot implement.
 • valmistaa
  Näiden kahden sokerilajin avulla on mahdollista valmistaa väärennettyä hunajaa, ja tällöin ei ole kysymyksessä hunaja, jota mehiläishoitajat valmistavat mehiläisten avulla. It is possible to create imitation honey using these two sugars, but it would not be the same honey that bee-keepers get from bees.

Definition av create

Exempel

 • You can create the color orange by mixing yellow and red
 • Couturiers create exclusive garments for an affluent clientele
 • crop failures created food shortages and high prices; his stubbornness created many difficulties
 • A sudden chemical spill on the highway created a chain‐collision which created a record traffic jam
 • Henry VIII created him a Duke.   Last month, the queen created two barons
 • Under the concordate with Belgium, at least one Belgian clergyman must be created cardinal; by tradition, every archbishop of Mechelen is thus created a cardinal
 • Children usually enjoy creating, never mind if it is of any use!
OK! Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga kundupplevelse. Genom att fortsätta accepterar du att cookies används. Läs mer

OrdbokPro.se

OrdbokPro.se är en helt gratis Internet ordbok. Miljontals översättningar på över 20 olika språk.

Användarvillkor   Cookies   Kontakt oss

In EnglishAuf DeutschSuomeksiEestikeelne

Mindmax
Innehåll är baserad på Wiktionarys artiklar.
Innehåll är tillgänglig under Creative Commons Attribution-ShareAlike.
© 2004-2019 OrdbokPro.se