engelska-finska översättning av department

 • laitosLiettuassa on Białystokin yliopiston sivutoimipiste, ainoa Puolan ulkopuolella toimiva puolalaisen yliopiston laitos. Lithuania is home to a subsidiary of Białystok University, the only department of a Polish university outside Poland. Valtion laitos vai kunnallinen laitos vaihtoehto yksityiselle hoitokodille.Eroaako laitoksella vietetty päivä suljetussa laitoksessa vietetystä, kunhan turvallisuutta vielä edistetään.
 • osastoOnko se erityinen hallinto-osasto? Is it a special administrative department? Uuden elintarvikeasetuksen osalta komission jäsen Byrnen osasto valmistelee parhaillaan ehdotusta. So far as the novel food regulation is concerned, Mr Byrne's department is preparing a proposal. Humanitaarisen avun osasto toimitti vuonna 2007 humanitaarista apua 18 miljoonalla eurolla. In 2007 our Humanitarian Aid Department managed to provide EUR 18 million in humanitarian assistance.
 • alaTämä on ala, jolla yksikkömme ovat joskus tehneet virheitä, myös menneisyydessä. This is an area in which our departments have sometimes made errors, including in the past. Toissapäivänä Ala-Reinin prefekti näki sen vaivan, että soitti minulle henkilökohtaisesti kiistääkseen järjestelmällisesti näiden uhkien todenperäisyyden. On Monday, the prefect of the Bas Rhin department called me personally in order to tell me that he formally denied that these threats had been made. Kauanko olet työskennelyt alalla?
 • departementtiUusi-Kaledonia ei ole valtio vaan Ranskan merentakainen departementti. New Caledonia is not a country but an overseas Department of France.
 • jaosto
 • ministeriöOhjelma on jatkoa hankkeelle, jota Yhdistyneen kuningaskunnan kansainvälisen kehitysyhteistyön ministeriö (Department for International Development, DfID) ja Irlanti rahoittivat. This programme follows up on a project funded by the United Kingdom Department for International Development (DfID) and Ireland. Arvoisa neuvoston puheenjohtaja, kuten tiedätte, Yhdistyneen kuningaskunnan kansainvälisen kehityksen ministeriö on tukenut mikrobisiditutkimusta erittäin voimakkaasti. As you are aware, Mr President-in-Office, the United Kingdom Department for International Development has been very supportive of research into microbicides. Yhdysvaltain sisäisen turvallisuuden ministeriö antoi järjestelmän kuvauksen julkisuuteen kuitenkin vasta 2. marraskuuta tänä vuonna, kun se julkaistiin Yhdysvaltain virallisessa lehdessä. The US Department of Homeland Security did not make the system known to the public, however, until 2 November this year, when the news was published in a US official organ.
 • ministeriö osasto
 • virastoTodellakin, miksei esimerkiksi Sommen departementin rakennusasioista vastaava virasto ole pitänyt kunnossa Somme-joen törmiä ja miksei se ole perannut jokea vuosikymmeniin? For example, why has the Somme' s maintenance department not maintained the region' s riverbanks and why has the river not been dredged for decades? Kyseinen pääosasto on erittäin tehokas virasto, jonka tehtävänä on rakentaa jatkuvasti uusia patoja ja niillä suojattavia alamaita. The Department of Public Works is a very efficient agency in the Netherlands that is continually creating polders and dikes. Esimerkiksi Yhdysvaltojen ulkoministeriön demokratiaa, ihmisoikeuksia ja työllisyyttä käsittelevä virasto kehuu Internet-sivustollaan, että Yhdysvallat on valvonut 87 valtion siirtymistä demokratiaan. To take an example, the website of the State Department's Bureau for Democracy, Human Rights and Labor boasts that the United States has overseen the transition of 87 countries to democratic states.
 • yksikköTässä tarkoituksessa perustettiin myös petosten torjuntaan erikoistunut yksikkö. As part of this, the Fight Against Fraud Department was set up. Tutkimme myös UCLAFin toimintaa, sillä UCLAFhan on komission yksikkö. We also audit UCLAF, since UCLAF is also a department of the Commission. Tätä tarkoitusta varten pääosastooni perustettiin uusi yksikkö, joka vastaa erityisesti biomassasta ja biopolttoaineista. This is why we have set up a new unit in my department with special responsibility for biomass and biofuels.

Definition av department

 • A part, portion, or subdivision
 • A subdivision of an organization
 • A territorial division; a district; especially, in France, one of the districts into which the country is divided for governmental purposes, similar to a county in the UK and in the USA. France is composed of 101 départements organized in 18 régions, each department is divided into arrondissements, in turn divided into cantons
 • A military subdivision of a country
 • Act of departing; departure

Exempel

 • Technical things are not his department; hes a people person
 • the Treasury Department; the Department of Agriculture; police department
 • the physics department; the gender studies department
 • the Department of the Potomac

Populära sökningar

De största ordböckerna

OrdbokPro.se

OrdbokPro.se är en helt gratis Internet ordbok. Miljontals översättningar på över 20 olika språk.

Användarvillkor   Cookies   Kontakt oss

In EnglishAuf DeutschEn españolSuomeksiEestikeelne

Mindmax
Innehåll är baserad på Wiktionarys artiklar.
Innehåll är tillgänglig under Creative Commons Attribution-ShareAlike.
© 2004-2022 OrdbokPro.se