engelska-finska översättning av operate

 • operoida
  Se, joka vallitsee verkkoja ja niiden sisältöjä, voi operoida verkolla, siis hallita. The person who controls the network and its content can operate on the network and thus rule.
 • toimia
  Libanon on keskeinen piste, josta käsin voimme toimia ja jonka kautta voimme toimia. The Lebanon is a focal point from which we can operate and through which we can operate. EU voi toimia aktiivisena välittäjänä. The EU can operate as an active mediator. Yrittäkäämme siis toimia jo käytössä olevien keinojen puitteissa. So let us try to operate within our means.
 • aiheuttaa
  Tämä aiheuttaa sen, että ne maat, joissa noudatetaan tiukkoja tutkintovaatimuksia, hinnoittelevat itsensä pois markkinoilta. The danger here is that countries which operate a strict system of examination will price themselves out of the market.
 • ajaa
  Jos auton omistajilla ei ole katsastustodistusta, he eivät saa ajaa autollaan. If you do not have a certificate then you are not allowed to operate the vehicle. Ne toimivat ulkomailta, ja jos haluamme ajaa pk-yritykset, joita sanotaan uuden talouden moottoriksi, ulos EU:sta, niin näin se kannattaa tehdä. They operate offshore and if we want to drive SMEs, the so-called engine of the new economy, out of the EU, then this is the way to do it. On siis olemassa mahdollisuus, että ihmisoikeuksia rikkovat valtiot voivat edelleen toimia neuvostossa ja ajaa sen huonoon maineeseen. So there is a possibility that states which do not respect human rights may continue to operate within the Council, bringing it into disrepute.
 • harjoittaa
  Yhteistyötä voitaisiin siis harjoittaa esimerkiksi epidemiologisten tietojen alalla. We could, therefore, put 'co-operate' on, for example, all epidemiological data. Aikooko se harjoittaa rauhan ja turvallisuuden puolustamisen politiikkaa tällä alueella? Does it intend to operate a policy designed to safeguard peace and security in the region? Tämä tarkoittaa, ettei EU:n pidä harjoittaa yhteistä kalastuspolitiikkaa eikä määrätä kalastuskiintiöitä. This means that the EU should not operate a common fisheries policy or prescribe fishing quotas.
 • käydä
  Kävin kaupassa.käydä kaupungillaKävimme kylällä viikonloppuna, olimme enoni luona kylässä.
 • käyttää
  Suuri osa tästä ongelmasta johtuu tavastamme käyttää suurimpia sallittuja saaliita ja kiintiöitä. Much of this problem can be traced to the way in which we operate TACs and quotas. Avainta ei pidä käyttää korvan kaivamiseen.Käytin lapsia lääkärissä.
 • leikata
  Se, että annetaan leikata tai käsketään leikkaamaan ihmisiä kymmeniä tunteja lähes tauotta kestäneen päivystyksen jälkeen, on ihmishengillä leikkimistä. Allowing or forcing people to operate after dozens of hours of nearly uninterrupted work is playing with people's lives. Nyt on kiire kaivaa esiin viimeiset eloonjääneet - jos heitä vielä on -, haudata kuolleet, ruokkia elossa olevat, jakaa vettä, hoitaa, leikata ja jälleenrakentaa. The urgency now is to dig out the last survivors - if there are any left - to bury the dead, to feed the living, to distribute water, to treat, to operate and to rebuild. Nykyään Roomassa toimiva kirurgi voi leikata sairaan potilaan - tavallisesti iäkkään potilaan - Suomessa tai Belgiassa ja päinvastoin. Nowadays, a surgeon in Rome can operate on an ill patient - usually an elderly patient - in Finland or Belgium and vice versa.
 • suorittaa
  SIS toimii tietojärjestelmänä, joka antaa jäsenvaltioiden toimivaltaisille viranomaisille mahdollisuuden suorittaa tutkimuksia ja ottaa vastaan sekä henkilöitä että esineitä koskevia ilmoituksia. The SIS operates as an information system that enables the competent authorities in the Member States to investigate and receive alerts on persons and on objects. Jäsenvaltioiden on toissijaisuusperiaatteen mukaisesti päätettävä, kuka suorittaa palvelut ja miten se tapahtuu, määriteltävä palvelujen taso ja laatu sekä menettelytapa maksumenettelyjen osalta. Under the principle of subsidiarity, the Member States should decide how and by whom services shall be carried out, define levels and quality and the way rules operate. Suorittaa jokapäiväiset aamutoimet.
 • tehdä
  Kilpailun on annettava tehdä tehtävänsä. Competition should be allowed to operate. Emme tietenkään voi niin tehdä, koska sähköinen viestintä toimii maailmanlaajuisesti. Clearly we cannot do that because it operates on a global level. Heidän on pakko tehdä yhteistyötä tai muuten YK:n suojajoukosta ei ole mitään apua. They must co-operate, otherwise a UN peacekeeping force will be defenceless.
 • tehota
 • vaikuttaa
  Sillä tavoin kansalliset parlamentit voivat vaikuttaa. This is how national parliaments can operate. Se on hyvä asia sekä niille, jotka suorittavat levitystä, että niille, joihin levitys vaikuttaa. That is good both for those who operate sprays and for those who come into contact with them. Kesäkuun lopun ja heinäkuun alun rankat sateet vaikuttivat selvästi Kankaanjärven vedenpinnan korkeuteen.

Definition av operate

 • To perform a work or labour; to exert power or strength, physical or mechanical; to act
 • To act or produce effect on the mind; to exert moral power or influence
 • To perform some manual act upon a human body in a methodical manner, and usually with instruments, with a view to restore soundness or health, as in amputation, lithotomy, etc
 • To produce, as an effect; to cause
 • To put into, or to continue in, operation or activity; to work

Exempel

 • to operate a machine

OrdbokPro.se

OrdbokPro.se är en helt gratis Internet ordbok. Miljontals översättningar på över 20 olika språk.

Användarvillkor   Cookies   Kontakt oss

In EnglishAuf DeutschSuomeksiEestikeelne

Mindmax
Innehåll är baserad på Wiktionarys artiklar.
Innehåll är tillgänglig under Creative Commons Attribution-ShareAlike.
© 2004-2019 OrdbokPro.se