engelska-finska översättning av practice

 • käytäntö
  Tämä on yksinkertaisesti paras käytäntö. That is straightforward best practice. Kyseessä on käytäntö, joka on kiellettävä. It is a practice that should be banned. Mielestäni tämä on hyvä käytäntö. I think this is good practice.
 • harjoittaa
  Meidän ei pitäisi sallia työnantajien harjoittaa kyseisiä käytäntöjä. We should not tolerate employers carrying out such practices. Ihmisoikeuksien pitäisi sisältää myös oikeus harjoittaa omaa uskontoaan. These should include the right to practice one’s own religion. Käytäntöjen seurantaa pitäisi siis harjoittaa kaikilla näillä osa-alueilla. The monitoring of these practices should therefore cover all of these areas.
 • ammatinharjoittaminen
 • ammatinharjoitus
 • harjoittelu
  Neuvoa-antava komitea antoi vuonna 1992 lausunnon, jossa se ilmaisi selvästi, että opintojen kesto olisi nostettava viiteen vuoteen, minkä lisäksi tulisi kahden vuoden käytännön harjoittelu. In practice, in 1992 the Advisory Committee stated clearly that courses should ideally last five years, plus two years' practical experience.
 • harjoitus
  Harjoitus tekee mestarin, tai ranskalaisen sananlaskun mukaan takominen tekee sepän. Practice makes perfect or, as the French proverb says, forging makes a blacksmith.
 • uskonnon harjoittaminen
  Kaikkien näiden tapausten yhteydessä olemme todenneet, että rauhaomainen uskonnon harjoittaminen on oikeus ja ettei sitä saisi koskaan pitää valtiota uhkaavana tekijänä. On all these occasions, we have said that the peaceful practice of religion is a right and that it should never be considered as a threat to the State.
 • vastaanotto
  Lääkärillä on vastaanotto klo 8–15.Psykiatrin vastaanotto, hotellin vastaanotto, avaran vastaanotto
 • harjoitella
  On elintärkeää, että Naton sotilaalliset instituutiot pysyvät yhtenäisinä ja että amerikkalaiset ja eurooppalaiset sotilaskomentajat saavat tilaisuuden harjoitella yhdessä. It is vitally important that NATO's military institutions remain well integrated and that military commanders from America and Europe have the possibility to practice together.
 • harjoittelu (näytelmän tms)
 • harjoitus (harjoittelu)
 • toimintatapa
  Olen vaatinut pitkän aikaa, että on selvitettävä, mistä löytyy Euroopan unionin paras toimintatapa? How long have we been demanding that it must be clear where in the European Union best practice is taking place? Tämä toimintatapa kertoo paljon yhteisön menettelytavoista ja käytännöistä, ja siitä esitetyistä huomautuksista voisi kirjoittaa monta kirjaa. This approach speaks volumes about Community customs and practices, and indeed the comments it evokes could fill several books.

Definition av practice

 • Repetition of an activity to improve a skill
 • An organized event for the purpose of performing such repetition
 • The ongoing pursuit of a craft or profession, particularly in medicine or the fine arts
 • A place where a professional service is provided, such as a general practice
 • The observance of religious duties that a church requires of its members
 • Actual operation or experiment, in contrast to theory
 • The form, manner, and order of conducting and carrying on suits and prosecutions through their various stages, according to the principles of law and the rules laid down by the courts
 • Skilful or artful management; dexterity in contrivance or the use of means; stratagem; artifice
 • A easy and concise method of applying the rules of arithmetic to questions which occur in trade and business

Exempel

 • He will need lots of practice with the lines before he performs them
 • Being on a team is hard: youre always having to go to practice while everyone else is taking it easy
 • I have choir practice every Sunday after church
 • She ran a thriving medical practice
 • It is the usual practice of employees there to wear neckties only when meeting with customers
 • It is good practice to check each door and window before leaving
 • That may work in theory, but will it work in practice?
 • This firm of solicitors is involved in family law practice

OrdbokPro.se

OrdbokPro.se är en helt gratis Internet ordbok. Miljontals översättningar på över 20 olika språk.

Användarvillkor   Cookies   Kontakt oss

In EnglishAuf DeutschSuomeksiEestikeelne

Mindmax
Innehåll är baserad på Wiktionarys artiklar.
Innehåll är tillgänglig under Creative Commons Attribution-ShareAlike.
© 2004-2019 OrdbokPro.se