engelska-finska översättning av production

 • tuotanto
  Hunajan tuotanto ja kaupan pitäminen Production and marketing of honey Elokuvatuotanto ja audiovisuaalinen tuotanto Cinema and audiovisual productions Syynä tähän on kapitalistinen tuotanto. The reason is capitalist production.
 • valmistus
  Autojen valmistus on eniten kärsiviä aloja. Car production is among the areas worst affected. Ranskalainen tupakan valmistus on kuitenkin valitettavasti kadonnut. However, unfortunately, French tobacco production has disappeared. Niiden on lisäksi lopetettava pysyvästi rypäleaseiden vienti, valmistus ja varastointi. Not only that, they must also permanently stop their export, production and stockpiling.
 • produksiyon
 • produktio
 • teos
  Meillä on perusteet, joilla voimme tuotannon kannalta määritellä, mikä on eurooppalainen teos, mutta tiedämme nyt, että myös elokuvaperintö määrittelee ja tulee määrittelemään eurooppalaista teosta.We have criteria to define European works, in terms of production, but we now know that it is film heritage which will also define and which defines European works. hopeateos
 • valmistaminen
  Meidän on tehtävä ehdottoman selväksi, että sellaisen materiaalin valmistaminen ja tuottaminen pitäisi olla rangaistavaa. We have to make absolutely clear that manufacture and production of such materials should be punishable. Se voi olla myös ratkaisu paremman perustan luomiseen, jotta voidaan aloittaa lääkkeiden valmistaminen kehitysmaissa. Furthermore it can solve the problem of creating a better basis for starting up medicine production in developing countries. Keskeisiä tekijöitä tehokkaan valmistautumisen kannalta ovat rokotteiden ja viruslääkkeiden kehittäminen ajoissa sekä niiden riittävä valmistaminen. The key element in efficient preparedness is the timely development and quantitatively adequate production of vaccines and antivirals.
 • aikaansaannos
 • esittäminen
  Talousarvion valvonnan yhteydessä tarvittavien asiakirjojen esittäminen, tai edes lopussa esitetty vaatimus, eivät olisi minulle itselleni mikään ongelma. I would personally have no problem whatever with the production of necessary documents in the context of budgetary control, or indeed with what is demanded at the end.
 • esitys
  Aihe: Maidontuotanto ja komission esitys yhteisen maatalouspolitiikan uudistamisesta Subject: Milk production in the Commission's proposed revision of the CAP Jotta järjestelmä olisi houkutteleva myös toiminnan kehittämiseen pyrkiville tiloille, valiokuntamme esitys tuen tason nostamisesta on perusteltu. To make the scheme attractive also to farms attempting to improve production, our committee' s proposal on raising the level of support is justified. On siis tärkeää löytää järkevä esitys, sillä on saatava aikaan yhteinen logiikka etelän kansojen kanssa, joille huumausaineiden tuotanto ja kauppa on usein ainoa tai pääasiallinen toimeentulon lähde.We must seek an intelligent solution because we have to form an alliance with the people of the south for whom the production and trade in drugs is often the only or main means of subsistence.
 • lavastus
  Lavastusta täydennetään valaistuksen ja akustiikan keinoin.
 • tuote teos
 • tuotos
 • tuottaminen
  Kuten tiedämme, jätteiden tuottaminen kuuluu nyky-yhteiskunnan ongelmiin. As we know, one of the problems of modern society is waste production. Onhan elämässä muutakin kuin tuottaminen ja kuluttaminen. After all, there is more to life than production and consumption. Maatalouden ensisijainen tehtävä on nyt ja myös jatkossa elintarvikkeiden tuottaminen kansalaisillemme. The primary function of agriculture is and remains the production of food for our citizens.

Definition av production

Exempel

 • The widget making machine is being used for production now
 • The widgets are coming out of production now
 • They hope to increase spaghetti production next year
 • We went to a production of Hamlet
 • He made a simple meal into a huge production
 • This is the final production model
 • Each production is implemented with a function
OK! Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga kundupplevelse. Genom att fortsätta accepterar du att cookies används. Läs mer

OrdbokPro.se

OrdbokPro.se är en helt gratis Internet ordbok. Miljontals översättningar på över 20 olika språk.

Användarvillkor   Cookies   Kontakt oss

In EnglishAuf DeutschSuomeksiEestikeelne

Mindmax
Innehåll är baserad på Wiktionarys artiklar.
Innehåll är tillgänglig under Creative Commons Attribution-ShareAlike.
© 2004-2019 OrdbokPro.se