engelska-finska översättning av statement

 • lausunto
  Tämä lausunto selittää tekemäni päätöksen. This statement explains my decision. Teidän on kuunneltava tämä lausunto. You have to listen to this statement. Meidän pitäisi antaa tänään selkeä lausunto. So we should make a clear statement now.
 • lause
  Tämä lause on kiusallisen epätarkka ja huolimaton. This is an irritatingly inaccurate and careless statement. Komission julkilausuman englanninkielisen version 7 artiklan 1 kohdasta, jonka hän luki ääneen, on jätetty pois viimeinen lause. In the Commission statement on Article 7(1) which he read out, the English translation omitted the final phrase. Mielestäni on suorastaan sietämätöntä, että perusteluissa on lause: " Ydinvoiman taloudellinen tehokkuus on jo todistettu." I consider it quite intolerable for the explanatory statement to contain the phrase: ' Nuclear power... has demonstrated its economic effectiveness.'
 • ilmoitus
  Tuo ei ole kysymys, vaan ilmoitus. There has been no question but rather a statement. Ilmoitus, jonka juuri annoitte, merkitään pöytäkirjaan. The statement you have just made will be included in the Minutes. Pelkkä ilmoitus, että miehet ja naiset ovat yhdenvertaisia lain edessä, ei riitä. A simple statement that men and women are equal before the law is not enough.
 • julkilausuma
  Puhemiehen julkilausuma (Viro) Statement by the President (Estonia) Tämä julkilausuma on parlamentin tiedossa. Parliament is aware of the statement. Puhemiehen julkilausuma: ks. pöytäkirja Statement by the President: see Minutes
 • kannanotto
  Se on hyvin tärkeä kannanotto. This is a very important statement. Tämä ei ole mielestäni hyvä kannanotto. I do not think this is a good statement. Hepatiitti C -tartunnat (kirjallinen kannanotto): ks. pöytäkirja Hepatitis C (written statement): see Minutes
 • käsky
  Kun tilanne jatkui uhkaavana eikä poliisin käskyjä noudatettu, poliisi joutui käyttämään kaasusumutetta. (mtvuutiset.fitietokoneen konekielinen käsky
 • kommentti
  Komission jäsen Rehn sanoo, ettei kriisi vaikuta millään lailla liittymisprosessiin. Tämä on lievästi sanottuna ajattelematon kommentti. Commissioner Rehn says that the whole crisis will have no effect on the accession process, which is, to put it mildly, a thoughtless statement. Näiden lähetystyöntekijöiden kommentti oli yksinkertainen: he sanoivat, että he ovat kärsineet muutaman päivän; Sierra Leonen kansalaiset kärsivät aina ja paljon enemmän. The missionaries' statement was very simple: they said that they had suffered for a few days, but that the people of Sierra Leone were still suffering and were suffering much more. Tämä skandaalinomainen lausahdus oli kommentti Puolan presidentin lausuntoon, että sopimusta ei allekirjoitettaisi Irlannin epäonnistuneen kansanäänestyksen jälkeen, koska se olisi merkityksetöntä. This scandalous utterance was a comment on the statement made by the Polish President relating to not signing the Treaty after the Irish referendum fiasco, as this would be irrelevant.
 • tiedonanto
  Minulla on teille vielä yksi tiedonanto. I now have another statement to make. Komission tiedonanto antaa siihen ensimmäisen sysäyksen. The Commission statement is a beginning. ETA:n tiedonanto osoittaa kaksi seikkaa. This statement from ETA demonstrates two things.
 • tiliote
 • toteamus
  Tuo toteamus ei juuri voisi olla yksiselitteisempi. That statement could not be much clearer. Se oli vain mahdollisuus, ei toteamus. It was just a possibility, not a statement. Tämä toteamus pätee täysin vähemmän käytettyihin kieliin. This statement is thoroughly valid for lesser-used languages.

Definition av statement

Exempel

 • a bank statement

OrdbokPro.se

OrdbokPro.se är en helt gratis Internet ordbok. Miljontals översättningar på över 20 olika språk.

Användarvillkor   Cookies   Kontakt oss

In EnglishAuf DeutschSuomeksiEestikeelne

Mindmax
Innehåll är baserad på Wiktionarys artiklar.
Innehåll är tillgänglig under Creative Commons Attribution-ShareAlike.
© 2004-2021 OrdbokPro.se