engelska-finska översättning av sustain

 • pitää ylläMyönteistä asennetta on kuitenkin hankala pitää yllä. It is difficult to sustain optimism, however. Nykyisin on hyvin vaikeaa pitää yllä pikkukaupunkeja. Nowadays it is very difficult to sustain small towns. Sadevesi pitää yllä elämää ja mahdollistaa hedelmien kypsymisen. From outside comes water and support to sustain life and create new fruit.
 • ylläpitääEi ole mahdollista ylläpitää siitä aiheutuvaa vääristynyttä suhdetta. The resulting imbalance cannot be sustained. Keinotekoisen korkeita hintoja ei voi myöskään ylläpitää. Similarly, artificially high prices cannot be sustained. Olen lujasti vakuuttunut siitä, että meidän onnistuu ylläpitää ja puolustaa tätä kaikkea. I am firmly convinced that we will be able to sustain and defend all this.
 • elättääMutta katastrofista noustakseen Haiti tarvitsee täysin toimivaa demokratiaa ja taloutta, jonka avulla väestö on mahdollista elättää. But what Haiti needs to emerge from this disaster is a fully functioning democracy with an economy that can sustain its people. Köyhyyden torjuminen edellyttää vaurautta, laadukkaita työpaikkoja niille, jotka voivat tehdä työtä ja elättää itsensä, sekä yhteisvastuuta puutteenalaisia kohtaan. Fighting poverty requires prosperity, high-quality jobs for those who can work and sustain themselves, and solidarity towards those in need. Siksi toivonkin, että Euroopan valtiot ja parlamentti tekevät tarvittavat päätökset estääkseen meren tuhoutumisen, sillä meri antaa meille elämän ja elättää meidät. I therefore hope that the European States and this Parliament take the decisions that are needed to prevent the destruction of the sea that gives us life and sustains us.
 • huoltaa
 • kestääSiitä, mitä meillä EU:ssa on, on tehtävä sellaista, joka kestää laajentumisen. What is within the EU must be made capable of sustaining enlargement. Ilman toimivaa rahoitusjärjestelmää mikään muukaan ei kuitenkaan voi kestää. However, without a functioning financial system, nothing else can be sustained. Kukaan ei pysty ennustamaan tarkasti, kuinka maapallon ilmakehä kestää tätä tai mitä pysyviä seurauksia tästä aiheutuu. No one can predict precisely how long the earth's atmosphere can sustain this, or what the long-term consequences will be.
 • ravitaTarkoituksena on aktivoida ja ravita mielikuvitusta ja antaa sille rakennusaineita luoda muotoa ja toimivaa rakennetta sisäiseen ja ulkoiseen maailmaan. (inartes.fi
 • ruokkiaEuroopan unionin on tehtävä kaikki voitavansa auttaakseen kehitysmaita kehittämään kestäviä viljely- ja elintarviketuotantojärjestelmiä, joiden avulla ne voivat ruokkia itsensä. The European Union must do all it can to help developing countries to develop sustainable farming and food production systems that enable them to feed themselves. Päämääränämme pitäisi olla kehitysmaiden maatalouden vahvistaminen niin pitkälle, että oma väestö voidaan ruokkia oman maatalouden tuotteilla eikä olla riippuvaisia kansainvälisestä elintarvikeavusta. Our goal should be to promote agriculture in the developing countries vigorously so that it is capable of sustaining its own population and is no longer dependent on international food aid. Eläintarhassa eläimiä ruokitaan monta kertaa päivässä.
 • tukeaEU:n täytyy tukea todella avointa yhteiskuntaa. The EU must sustain a truly open society. Voimme vain tukea kestävää ja vastuullista kalastusta. We can only support sustainable and responsible fishing. Vallassa oleva hallinto löytää aina keinot tukea virkamiehiään. The regime in power will always find ways to sustain its officials.

Definition av sustain

Exempel

 • The professor had trouble sustaining students’ interest until the end of her lectures.
 • The city came under sustained attack by enemy forces.
 • provisions to sustain an army
 • The building sustained major damage in the earthquake.
 • to sustain a charge, an accusation, or a proposition
 • A foundation sustains the superstructure; an animal sustains a load; a rope sustains a weight.

Populära sökningar

De största ordböckerna

OrdbokPro.se

OrdbokPro.se är en helt gratis Internet ordbok. Miljontals översättningar på över 20 olika språk.

Användarvillkor   Cookies   Kontakt oss

In EnglishAuf DeutschEn españolSuomeksiEestikeelne

Mindmax
Innehåll är baserad på Wiktionarys artiklar.
Innehåll är tillgänglig under Creative Commons Attribution-ShareAlike.
© 2004-2022 OrdbokPro.se