engelska-finska översättning av unquestionably

 • kiistatta
  Vakaus on kiistatta julkinen hyödyke. Stability is unquestionably a public asset. Tämä on kiistatta merkittävä periaate. This is unquestionably an important principle. Yksi näistä ongelmista on mielestäni kiistatta terrorismi. And I believe that one of them is unquestionably terrorism.
 • kiistattomasti
  Valko-Venäjä on ryhtynyt toimenpiteisiin, jotka viittaavat kiistattomasti demokratian vahvistumiseen. Belarus has taken measures that are unquestionably along the lines of more democracy. Tarvittava väline on kiistattomasti vesitetty kyseisestä panostuksesta johtuen. The instrument that was needed has unquestionably been watered down in response to that pressure. Vahvistan, että olemme kiistattomasti sitoutuneita tuomaan Euroopan unionin lähemmäksi kansalaisiaan. . I confirm that we are unquestionably committed to bringing the European Union closer to its citizens.
 • ehdottomasti
  Tämä auttaisi ehdottomasti myös Euroopan tekstiiliteollisuutta. That would unquestionably help the European textile industry. Nämä ovat ehdottomasti ensimmäisiä kestävää kehitystä edistäviä hankkeita. The first sustainable development projects are unquestionably those. Terrorismin torjuminen on ehdottomasti meidän kaikkien yhteinen ja itsestään selvä tavoitteemme. Combating terrorism is unquestionably the common, self-evident aim of us all.
 • eittämättä
  ENISAN toimeksianto on eittämättä monimutkainen. ENISA's mandate is unquestionably complex. Näihin osapuoliin lukeutuu eittämättä myös Syyria. Unquestionably, these parties also include Syria. Työllisyys on eittämättä paras keino ennaltaehkäistä köyhyyttä ja sosiaalista syrjäytymistä. Employment is unquestionably the best way of preventing poverty and social exclusion.
 • epäilemättä
  Tästä ehdotuksesta kannattaa epäilemättä keskustella. This is after all unquestionably a proposal for debate. Itämeri on epäilemättä osa pohjoista ulottuvuutta. The Baltic Sea is unquestionably part of the Northern Dimension. Kyseessä on epäilemättä hyvin arkaluontoinen työhön liittyvä kysymys. This is unquestionably a very sensitive issue in relation to work.
 • kieltämättä
  Nykytilanne ja erilaisten suuntaviivojen runsaus on kieltämättä hyvin sekavaa. The present situation and the profusion of different guidelines is unquestionably very confusing.

Definition av unquestionably

OrdbokPro.se

OrdbokPro.se är en helt gratis Internet ordbok. Miljontals översättningar på över 20 olika språk.

Användarvillkor   Cookies   Kontakt oss

In EnglishAuf DeutschSuomeksiEestikeelne

Mindmax
Innehåll är baserad på Wiktionarys artiklar.
Innehåll är tillgänglig under Creative Commons Attribution-ShareAlike.
© 2004-2019 OrdbokPro.se