engelska-svenska översättning av concern

 • angåDenna flykting bör angå länder som ligger långt bort från Polen, eftersom han eller hon förmodligen kommer att flytta.That refugee should be a concern for countries a long way away from Poland, because he or she is likely to relocate. Bibehållandet av varje fiskesamhälles traditionella verksamhet måste angå Europeiska unionen.Maintaining the traditional activities of every fishing community should be one of the European Union' s main concerns. Frågan bör angå oss alla, inte bara med hänsyn till lärarna utan också när det gäller vad som kan hända här i parlamentet.This matter should concern all of us and not only with regard to the teachers, but also to what might be happening here in Parliament.
 • angelägenhetenDetta måste vara dess främsta angelägenhet.This should be its chief concern. Det är enligt min åsikt en nationell angelägenhet.This is, in my opinion, a national concern. Det här är en viktig angelägenhet.This is a key part of our concern.
 • avseDe rör sådana ?grundläggande valmöjligheter? som avses i artikel 21.They concern 'fundamental choices' within the meaning of Article 21. Det gäller i och för sig bara viseringar, och när det gäller de uppgifter som lämnas är det enbart fingeravtryck som avses.In fact, this does not only concern visas and, with respect to the data provided, this only regards digital fingerprinting. Nu missförstod du mig totalt. Det var inte honom jag avsåg, det var hans bror.
 • bekymraDet är något som borde bekymra oss.That is something that should concern us. Det är detta som verkligen borde bekymra detta parlament.That must be this Parliament's chief concern. Det här är någonting som den här kammaren borde bekymra sig om.That is something this House should be very concerned about.
 • oroen
  Nå, denna oro finns också återspeglad.This concern has also been met. Detta är ett område som ger upphov till stor oro.This is an area of deep concern. Det finns anledning till djup oro.There is cause for grave concern.
 • oroa
  Detta fortsätter att oroa mig.This remains a concern of mine. Det finns all anledning för människorna att oroa sig.People are right to be concerned. Det finns dock mycket mer att oroa sig för.But there is far more to be concerned about.

Definition av concern

Exempel

 • Mark’s health was of great concern to Connie
 • Most people in Australia have no concern for the recent events in London
 • Judys eyes filled with concern as she listened to the news report
 • The employees’ attitude is really hurting the concern
 • A good prince concerns himself in the happiness of his subjects
 • I’m concerned that she’s becoming an alcoholic

Populära sökningar

De största ordböckerna

OrdbokPro.se

OrdbokPro.se är en helt gratis Internet ordbok. Miljontals översättningar på över 20 olika språk.

Användarvillkor   Cookies   Kontakt oss

In EnglishAuf DeutschEn españolSuomeksiEestikeelne

Mindmax
Innehåll är baserad på Wiktionarys artiklar.
Innehåll är tillgänglig under Creative Commons Attribution-ShareAlike.
© 2004-2023 OrdbokPro.se