engelska-svenska översättning av source

 • källaen
  Detta är förvisso en källa till oro.This is certainly a source of concern. Ni säger att det enbart finns en källa.You claim that there is only one source. Är det kanske en källa till rättslig osäkerhet?Is it perhaps a source of insecurity of law?
 • ursprungett
  Dessa preferenser kan innefatta dessa varors ursprung eller produktionskälla.Those preferences will include the origin or source of production of those goods. De 10 procenten hade ett annat naturligt ursprung än ämnet i fråga.The 10% came from natural sources other than the substance concerned. Utredningar tillsattes också för att lokalisera föroreningens ursprung.Investigations were also launched to locate the source of the contamination.
 • fontänen
 • kalla
  De kallas dessutom ofta vattentorn, eftersom de utgör källor för floder.They are often also called water towers, as they provide the source of rivers. Slutet av det kalla kriget medförde ett slut på dess källor till oljeförsörjning och råvaror till låga priser, och landet klarar inte av att producera tillräckligt för att tillfredsställa sina behov.The end of the Cold War took away the country's cheap sources of oil and raw materials, and it cannot produce enough to satisfy its needs. Det är en källa till hopp, framför allt för unga människor, som inte har någon förstahandserfarenhet av eller kunskap om andra världskriget eller det följande kalla kriget.This is a source of hope, above all to young people, who have no first-hand experience or knowledge of the Second World War or of the Cold War that followed it.
 • källflöde
 • källkodenDet skulle inte ha hindrat en fortsatt framtid för öppen källkod.It would not have prevented the Open Source from going on. Programvara för krypteringsprodukter som bygger på öppen källkod prioriteras högt inom FP6.Open-source encryption software is a higher priority in FP6. Öppen källkod-anhängarna slog er med 100–0.The Open Source folk beat you hands down, by 100 to zero.
 • ljuskällaenÄr taklampan den enda ljuskällan i lokalen?Du borde flytta ljuskällan närmare väggen.

Definition av source

Exempel

 • The accused refused to reveal the source of the illegal drugs she was selling
 • The main sources of the Euphrates River are the Karasu and Murat Rivers

Populära sökningar

De största ordböckerna

OrdbokPro.se

OrdbokPro.se är en helt gratis Internet ordbok. Miljontals översättningar på över 20 olika språk.

Användarvillkor   Cookies   Kontakt oss

In EnglishAuf DeutschEn españolSuomeksiEestikeelne

Mindmax
Innehåll är baserad på Wiktionarys artiklar.
Innehåll är tillgänglig under Creative Commons Attribution-ShareAlike.
© 2004-2022 OrdbokPro.se