finska-engelska översättning av edistyä

 • advance
  us
  Some may advance sooner than others. Jotkin maat saattavat edistyä nopeammin kuin toiset. We support all those who want to make advances in this area. Tuemme kaikkia, jotka haluavat edistyä tällä alalla. Those which perform best will be able to advance more quickly. Parhaat suoriutujat voivat edistyä nopeimmin.
 • progress
  uk
  This is a real opportunity for progress. Tämä on todellinen mahdollisuus edistyä. Only that will lead to progress! Vain sen avulla voimme edistyä. That is the only way we will make any progress. Tämä on ainoa keino, jonka avulla voimme edistyä.
 • come along
  Id like you to come along with me to the opera.The renovation is coming along nicely, and should be ready within a month.The kayak was tied to the roof of her car with two come alongs.
 • come on
  uk
  us
  My birthday will come on a Friday this yearShe started coming on to me as soon as my wife left the roomI think hes coming on too late after my line
 • develop
  us
  Despite this significant development, there is still potential for progress. Tästä tärkeästä kehityksestä huolimatta vielä on varaa edistyä. Please support Amendment 5 tomorrow so that we can make progress on developing a civil society. Kannattakaa huomenna tarkistusta 5, jotta voimme edistyä kansalaisyhteiskunnan kehittämisessä. Technical development, enabling us to do more, is of course a positive development meaning that more people can be cured. Tekniikan kehittyminen, jonka avulla voimme edistyä pidemmälle, on tietenkin myönteistä kehitystä, sillä sen ansiosta useampia ihmisiä voidaan parantaa.
 • get ahead
 • improve
  us
  However, it is also showing the will to improve in many areas. Se on kuitenkin myös osoittanut halunsa edistyä useilla aloilla. We should therefore be open to all possible discussions that could lead to an improvement. Näin ollen meidän pitäisi olla avoimia kaikelle keskustelulle, joiden avulla voimme edistyä näissä asioissa. We feel that there is indeed room for improvement in this respect, if we wish to make progress. Vaikuttaa siltä, että tässä suhteessa on tehtävä todellisia parannuksia, mikäli haluamme edistyä.
 • make progress
  Here is where we wish to make progress. Tässä asiassa haluamme edistyä. Moreover, it is essential for us to make progress. Sitä paitsi meidän on välttämätöntä edistyä. We also want to make progress on the association agreements. Haluamme myös edistyä assosiaatiosopimuksissa.
 • proceed
  us
  We welcome the Government's intention to proceed with this and its initiative in setting up a joint forum with civil society organisations. Kannatamme hallituksen aikomusta edistyä tässä asiassa ja sen aloitetta yhteisen foorumin perustamisesta kansalaisjärjestöjen kanssa. We are always speaking about connecting the EU to its citizens and the fact that the EU project cannot proceed without the involvement of EU citizens. Puhumme aina EU:n yhdistämisestä kansalaisiinsa ja siitä, että EU:n hanke ei voi edistyä ilman EU:n kansalaisten osallistumista. Should you accept our proposals, the Agenda will be able to proceed far faster than hitherto envisaged; otherwise, we must prepare to go through a long rigmarole. Jos hyväksytte ehdotuksemme, Agenda voi edistyä paljon nopeammin kuin tähän asti on kaavailtu; muuten meidän on luonnollisesti varauduttava jättiläismäisen koneiston käyttöön.
 • gain
  us
  The European Union has a lot to gain from a closer partnership with Brazil in order to progress on global issues of common concern. Euroopan unionilla on paljon voitettavaa läheisemmästä kumppanuudesta Brasilian kanssa, jotta yhteisissä maailmanlaajuisissa kysymyksissä voidaan edistyä. If we are to make progress as fast as possible in our efforts to improve Community health, we should be creating an incentive for the use of this product in order that a major health gain can be made. Jos haluamme edistyä mahdollisimman pian ponnisteluissamme yhteisön terveyden parantamiseksi, meidän olisi kannustettava tämän tuotteen käyttöä suuren terveydellisen edun saavuttamiseksi. the gainest way
 • To advance, proceed, make headway/strides, move/go ahead/forward, gain ground.
 • To develop, improve, become/get better.
 • To progress, make progress, advance, get ahead, get on.

OrdbokPro.se

OrdbokPro.se är en helt gratis Internet ordbok. Miljontals översättningar på över 20 olika språk.

Användarvillkor   Cookies   Kontakt oss

In EnglishAuf DeutschSuomeksiEestikeelne

Mindmax
Innehåll är baserad på Wiktionarys artiklar.
Innehåll är tillgänglig under Creative Commons Attribution-ShareAlike.
© 2004-2019 OrdbokPro.se