finska-engelska översättning av kömpelö

 • clumsy
  us
  Mr President, the wording of this recital is, indeed, clumsy. Arvoisa puhemies, johdanto-osan kyseisen kappaleen sanamuoto on todellakin kömpelö. The Commission’s original draft was a clumsy text, ill conceived and unwise. Komission alkuperäinen luonnos oli kömpelö, huonosti suunniteltu ja harkitsematon. It is not simply a question of being weak yet clever, or being dynamic yet clumsy. Kysymys ei yksinkertaisesti ole siitä, olenko heikko mutta älykäs vai dynaaminen mutta kömpelö.
 • cumbersome
  This gives us a combination that results in a rather cumbersome system, and one objective is therefore to reform the system and to bring more clarity to responsibility and financing. Tästä syntyy yhdistelmä, jonka tuloksena on varsin kömpelö järjestelmä, ja siksi yhtenä tavoitteena onkin uudistaa järjestelmää ja lisätä selkeyttä vastuunjakoon ja rahoitukseen. Cumbersome machines can endanger operators and slow down production.A slaves work was as cumbersome as toiling on the fields, or in the mines.
 • awkward
  us
  John was awkward at performing the trick. Hell have to practice to improveThat was an extremely awkward moment. Everyone was watchingAn awkward silence had fallen
 • bulky
  us
 • footless
  The snake is a footless creature.
 • gauche
  us
 • gawky
 • ham-fisted
 • heavy-handed
  Do not be too heavy-handed with the salt.
 • ponderous
  us
 • rustic
  uk
  us
  rustic mannersrustic country where the sheep and cattle roamed freely
 • uncouth
 • unlearned
 • unwieldy
  us
  The Commission considers that a board of 30 members is unwieldy and may hamper the decision-making process. Komissio katsoo, että 30-jäseninen hallintoneuvosto on kömpelö ja saattaa vaikeuttaa päätöksentekoprosessia.
 • angular
  us
  an angular figureHes remarkably angular in his habits and appearanceShe is an angular female
 • artless
  This pendant has artless charm.
 • bearish
 • bumbling
 • bungling
  Harry made a bungling attempt to catch the ball.Your bungling nearly cost us our jobs.
 • graceless
 • hamfisted
 • hulking
 • inapt
 • inept
 • scrambling
  The Air Force is scrambling the fighter jets.When you start scrambling eggs, look first for tiny pieces of eggshell that might have fallen in.The scrambling of the message made it harder to decode.

Definition av kömpelö

 • liikkeissään jäykkä, kankea, hidas, joustamaton; taitamaton, avuton

OrdbokPro.se

OrdbokPro.se är en helt gratis Internet ordbok. Miljontals översättningar på över 20 olika språk.

Användarvillkor   Cookies   Kontakt oss

In EnglishAuf DeutschSuomeksiEestikeelne

Mindmax
Innehåll är baserad på Wiktionarys artiklar.
Innehåll är tillgänglig under Creative Commons Attribution-ShareAlike.
© 2004-2019 OrdbokPro.se