finska-engelska översättning av kiinni

 • closed
  us
  When I arrived, the door was already closed. Kun saavuin paikalle, ovi oli jo kiinni. But officially the stations closed at 6.00 p.m. Virallisesti vaalihuoneistot menivät kuitenkin kiinni klo 18.00. The door has not been closed to Turkey, it has been opened. Unioni ei ole paukauttanut ovea kiinni, vaan on avannut sen.
 • attached
  us
  Nevertheless, we remain deeply attached to the safety of our ports. Pidämme kuitenkin voimakkaasti kiinni satamien turvallisuudesta. As for the rest, this House is too attached to the presumption of innocence for me to comment on these matters further. Parlamentti pitää liiaksi kiinni syyttömyysolettamasta, joten en voi kommentoida näitä asioita tarkemmin. This is why the Community and the Member States remain fundamentally attached to their freedom of action to develop and adapt their cultural policy. Siksi unioni ja sen jäsenvaltiot pitävät perinpohjaisesti kiinni vapaudestaan toimia kulttuuripolitiikkansa kehittämiseksi ja sopeuttamiseksi.
 • back
  us
  Remember to fasten your safety belt in the back too. Muistakaa laittaa turvavyöt kiinni takapenkilläkin! This all runs the risk of us hanging on to the old market regulations via the back door. Tämä aiheuttaa sen riskin, että pidetään salaa kiinni vanhoista markkinasäännöistä. This House always votes to back everyone up but in practice never insists on responsibility. Parlamentti antaa aina äänestyksissä tukensa kaikille, muttei koskaan käytännössä pidä kiinni velvollisuuksistaan.
 • caught
  uk
  us
  War criminals at liberty must be caught. Vapaana olevat sotarikolliset on saatava kiinni. Child traffickers rarely get caught or punished. Lapsikauppiaita otetaan harvoin kiinni tai rangaistaan. When they are caught they are treated as criminals. Jos tästä jää kiinni, tulee kohdelluksi rikollisen tavoin.
 • close
  uk
  When I arrived, the door was already closed. Kun saavuin paikalle, ovi oli jo kiinni. To close the door in their faces is not right. Ei ole oikein lyödä ovea nenän edestä kiinni. But officially the stations closed at 6.00 p.m. Virallisesti vaalihuoneistot menivät kuitenkin kiinni klo 18.00.
 • depend on
  This should depend on the dossier. Kiinni pitämisen täytyy riippua asiasta. I know that this does not depend on her. Tiedän, ettei tämä ole hänestä kiinni. The Info-Points do not depend on us for survival. Eurooppatietopisteiden selviytyminen ei ole meistä kiinni.
 • fast
  uk
  us
  The European Union must hold fast to its principles. Euroopan unionin on pidettävä tiukasti kiinni periaatteistaan. That rope is dangerously loose. Make it fast!I am going to buy a fast car.
 • fastened
  us
  Anyone who, in a bus accident, does not have their seat belt fastened, with the result that they are thrown around the bus, will also injure their fellow passengers. Kaikki, jotka eivät linja-auto-onnettomuudessa pidä turvavyötään kiinni ja jotka tämän vuoksi lentelevät linja-auton sisällä, vahingoittavat myös kanssamatkustajiaan.
 • fixed
  us
  As there is no proposal yet, there is no fixed Council position either. Koska esitystä ei vielä ole, ei neuvoston kantaakaan ole lyöty kiinni. I believe that as such, it is probably better if we in Parliament do not pin ourselves down on a fixed percentage. Mielestäni meidän on siksi parlamenttina parempi olla pitämättä kiinni kiinteästä prosenttiosuudesta. This stipulation is fixed and unconditional because it guarantees the protection of the dignity of every citizen in the world. Tästä vaatimuksesta on pidettävä tiukasti ja ehdottomasti kiinni, koska se takaa, että kaikkien maailman kansalaisten ihmisarvoa suojellaan.
 • in contact
 • joined
  us
  This is a significant measure which will especially help the 10 countries that have most recently joined the European Union to catch up more quickly with the others. Kyse on merkittävästä toimenpiteestä, joka auttaa erityisesti Euroopan unioniin viimeksi liittyneitä kymmentä valtiota kuromaan muiden jäsenvaltioiden etumatkan nopeammin kiinni. Has the European Union joined in those discussions in trying to bridge the gap with the United States and others to try to bring the remaining issues to a resolution? Onko Euroopan unioni osallistunut kyseisiin neuvotteluihin kuroakseen kiinni Yhdysvaltojen ja muiden maiden etumatkaa ja löytääkseen ratkaisun jäljellä oleviin kysymyksiin?
 • side by side
  The new houses were built side by side, facing the lake.The soldiers of XX and YY were fighting side by side against a common enemy.
 • stuck
  us
  We have stuck to this all year. Olemme pitäneet siitä kiinni koko vuoden ajan. It is high time that we stuck to the decisions taken by this House. Meidän pitäisi vihdoinkin pitää kiinni tämän talon päätöksistä. They have probably reached the turning point, while you are still stuck with your old ideas. He ovat jo luultavasti saavuttaneet käännekohdan, kun te olette vielä kiinni vanhoissa ajatuksissanne.
 • tied up; jammed
 • to
  We have stuck to this all year. Olemme pitäneet siitä kiinni koko vuoden ajan. This commitment must be kept to. Tästä sitoumuksesta on pidettävä kiinni. We should keep to the principles. Meidän pitäisi pitää kiinni periaatteista.
 • trapped; hands on
 • catch|caught
 • collar
  us
  Make sure your dog has a collar holding an identification taga collar of brawnA nylon collar kept the bolt from damaging the surface underneath
 • cork it
  He was so loud I told him to cork it.
 • hand
  uk
  us
  This is in the hands of the people themselves, not the EU. Se on kiinni ihmisistä itsestään, ei EU:sta. We, on the other hand, have always kept within our upper limits. Me taas olemme aina pitäneet kiinni enimmäismääristämme. On the other hand, we must observe our commitments to climate protection. Toisaalta on pidettävä kiinni ilmastonsuojelua koskevista sitoumuksista.
 • screw up
  trying to screw up enough courage to ask her outThe baby screwed up his face and began to bawl.
 • trap
  us
  'Shut your trap, you idiot!' were his words. Hänen sanansa olivat: ”Suu kiinni, senkin idiootti!” This endemic situation of poverty, hunger and disease is accentuated by the acute economic and social crises which have trapped these countries in a downward spiral from which there is no escape. Hellittämätöntä köyhyyttä, nälkää ja tauteja korostavat akuutit talous- ja yhteiskunnalliset kriisit, joiden vuoksi nämä maat ovat jääneet kiinni laskukierteeseen ilman toivoa ulospääsystä. I put down some traps in my apartment to try and deal with the mouse problem.

Definition av kiinni

Exempel

 • Ovi oli kiinni.
 • Laita ikkuna kiinni.
 • Nyt se telkkari kiinni ja ulos.
 • Luut ovat kiinni toisissaan jänteillä.
 • Digiboksi on telkkarissa kiinni kaapelilla.
 • pitää kädestä kiinni
 • Pallo putoaa, ota se kiinni.
 • Pidä aina laukustasi kiinni julkisilla paikoilla.
 • Pääsimme viimein kiinni omaan asuntoon.
 • saada kiinni elämästä
 • Asia ei ole minusta kiinni – voitte tehdä ihan niin kuin tahdotte.
 • Projekti on enää rahasta kiinni.

OrdbokPro.se

OrdbokPro.se är en helt gratis Internet ordbok. Miljontals översättningar på över 20 olika språk.

Användarvillkor   Cookies   Kontakt oss

In EnglishAuf DeutschSuomeksiEestikeelne

Mindmax
Innehåll är baserad på Wiktionarys artiklar.
Innehåll är tillgänglig under Creative Commons Attribution-ShareAlike.
© 2004-2019 OrdbokPro.se