finska-engelska översättning av matka

 • trip
  uk
  us
  The trip was arranged for early May. Tarkoitus oli tehdä matka toukokuun alussa ja se tehtiinkin. In short, a trip on a luxury ship, and - unlike the Titanic - in complete safety. Tämä oli siis matka loistoaluksella ja vieläpä täysin turvallinen matka - toisin kuin Titanicin matka. We are still waiting for a practical outcome to that trip. Me emme ole havainneet, että tämä matka olisi tuottanut mitään konkreettisia tuloksia.
 • journey
  uk
  us
  It has been an epic legislative journey. Tämä on ollut kunnianhimoinen lainsäädännöllinen matka. We still have a long journey ahead of us. Meillä on vielä pitkä matka edessämme. It has certainly not been an easy journey. Matka ei todellakaan ole ollut helppo.
 • travel
  us
  Erasmus also covers preparatory language courses and travel grants. Erasmus-ohjelma kattaa myös valmentavat kielikurssit ja matka-apurahat. One of the major political aspects of the dossier concerns travelling times. Yksi ehdotuksen tärkeistä poliittisista näkökohdista koskee matka-aikoja. It needs to travel the road that other European nations have travelled in the last fifty years. Sen on kuljettava sama matka, jonka muut Euroopan kansakunnat ovat kulkeneet kuluneiden 50 vuoden aikana.
 • drive
  us
  For those who do not know it, St Lucia is a very hilly country in which it will take you more than an hour to drive a distance of 20 km. Ellei joku tiedä, Saint Lucia on erittäin mäkinen maa, jossa 20 kilometrin matka autolla kestää yli tunnin. Finally, entrepreneurs in the travel and tourism industry will make Europe's top industry more competitive, as the transparency of the euro will drive down costs. Lopuksi, yrittäjät matka- ja matkailualalla tekevät Euroopan huippuelinkeinon entistä kilpailukykyisemmäksi, kun euron avoimuus saa hinnat laskemaan. Although we have a long way to go with this difficult drive towards enlargement, I welcome the progress made in the accession of Croatia, even as a way of pacifying the Balkan region. Vaikka matka kohti laajentumista on vielä pitkä ja vaikea, pidän myönteisenä Kroatian liittymisasiassa saavutettua edistystä, myös Balkanin alueen rauhoittamisen kannalta.
 • journey; way
 • range
  us
  We sell a wide range of carsWe could see the ship at a range of five milesOne can use the speed of sound to estimate the range of a lightning flash
 • repair
  us
  to repair a house, a road, a shoe, or a shipto repair a shattered fortuneto repair a loss or damage
 • tour
  us
  On our last holiday to Spain we took a tour of the wine-growing regions.On the companys website, you can take a virtual tour of the headquarters.Metallicas tour of Europe
 • underway
 • voyage
  us
  For them there only remains the nightmare voyage. Heidän vaihtoehdokseen jää vain painajaismainen matka. The words ‘travel’ and ‘voyage’ should regain their original meanings. Meidän olisi palautettava sanojen "matkailu" ja "matka" alkuperäiset merkitykset.
 • way
  uk
  us
  We have a very long way to go. Meillä on pitkä matka edessämme. We still have a long way to go. Meillä on vielä pitkä matka kuljettavana. We are a long way from doing that. Siihen meillä on vielä pitkä matka.

Definition av matka

Exempel

 • olla matkalla kotiin
 • Hän on matkalla Kreikassa.
 • Sinne on täältä viiden kilometrin matka.
 • Hus! Matkohisi siitä

Populära sökningar

De största ordböckerna

OrdbokPro.se

OrdbokPro.se är en helt gratis Internet ordbok. Miljontals översättningar på över 20 olika språk.

Användarvillkor   Cookies   Kontakt oss

In EnglishAuf DeutschEn españolSuomeksiEestikeelne

Mindmax
Innehåll är baserad på Wiktionarys artiklar.
Innehåll är tillgänglig under Creative Commons Attribution-ShareAlike.
© 2004-2023 OrdbokPro.se