finska-engelska översättning av suuri

 • big
  uk
  us
  Mr Klinz raised the issue of 'too big to fail'. Wolf Klinz nosti esiin aiheen "liian suuri kaatumaan". We have a big job ahead of us. Meillä on suuri työ edessämme. I am a big fan of the Commission. Olen komission suuri ihailija.
 • large
  uk
  us
  We now need that large majority. Nyt meidän on saatava suuri enemmistö. This was supported by a large majority in committee. Valiokunnassa tätä tuki suuri enemmistö. The large gap is institutional. Suuri ongelma on institutionaalisella puolella.
 • grand
  us
  a grand mountaina grand armya grand mistake
 • great
  us
  He said: 'A great victory is a great danger. Hän sanoi: "Suuri voitto on suuri vaara. This is a great honour for us and a great help to us. Se on meille suuri kunnia ja suuri apu. A great Europe needs great institutions. Suuri Eurooppa tarvitsee tasoisensa toimielimet.
 • major
  us
  We really do need a major crisis'. Kyllä nyt todella tarvitaan suuri kriisi." Employment is another major challenge. Työllisyys on toinen suuri haaste. Logistics are a major problem. Logistiikka on huomattavan suuri ongelma.
 • plentiful
  us
  a plentiful harvesta plentiful supply of waterShe accumulated a plentiful collection of books.
 • quantum
  We must make the next quantum leap forward in our common foreign and security policy. Meidän on otettava seuraava suuri harppaus kohti yhteistä ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa. What makes the Bourlanges Report so creditable is that it represents a quantum leap in this area. Jäsen Bourlangesin mietintö on ansiokas siksi, että se on suuri edistysaskel. The task force said that its aim was to achieve a quantum leap in terms of more effective economic governance. Työryhmä totesi, että sen tavoitteena on ottaa suuri edistysaskel talouden ohjausjärjestelmän tehostamisessa.
 • the Great
  This is the great challenge, the great importance of Lisbon. Tämä on suuri haaste, Lissabonin suuri merkitys. But that is the great contrast in this place. Se on kuitenkin tämän paikan suuri kontrasti.
 • almighty
  I believe we have an almighty struggle ahead of us. Uskon, että meillä on edessämme suuri, valtava kamppailu. God almightyI heard an almighty crash and ran into the kitchen to see what had happened.
 • ample
  us
  an ample housean ample amountan ample supply of water
 • augmented
 • huge
  us
  That is worth a huge compliment. Tästä on syytä antaa suuri kiitos. That is a huge challenge at present. Se on suuri haaste tällä hetkellä. It could become one huge oil container. Siitä on vaarassa tulla yksi suuri öljytankki.
 • intense
  us
  Although just 3% of women take part in extractive fishing, many women are intensely involved in the other activities relating to fishing. Ainoastaan kolme prosenttia naisista osallistuu varsinaiseen pyyntiin, mutta muihin kalastamiseen liittyviin tehtäviin osallistuu aktiivisesti suuri joukko naisia. intense study;  intense thoughtThe artist was a small, intense man with piercing blue eyes.
 • massive
  us
  The balance of trade surplus is a massive 23 - 25%. Kauppataseen alijäämä on suuri: 23 - 25 prosenttia. The fourth point is the situation in the Far East and the massive aid given there. Neljäs asia on Kaukoidän tilanne ja se erittäin suuri tuki, jota sinne maksetaan. There are massive amounts of untreated nuclear waste being stored in pond B30. B 30-altaaseen on varastoitu suuri määrä käsittelemätöntä ydinjätettä.
 • voluminous
  a voluminous writer
 • wide
  uk
  us
  The wage gap is still unacceptably wide. Palkkaero on edelleen luvattoman suuri. Trade unions and associations were widely mobilised. Suuri määrä ammattiliittoja ja yhdistyksiä lähti liikkeelle. However, in my view a wide range of problems remains unresolved. Mielestäni suuri määrä ongelmia jää kuitenkin vielä ratkaisematta.

Definition av suuri

Se även

OrdbokPro.se

OrdbokPro.se är en helt gratis Internet ordbok. Miljontals översättningar på över 20 olika språk.

Användarvillkor   Cookies   Kontakt oss

In EnglishAuf DeutschSuomeksiEestikeelne

Mindmax
Innehåll är baserad på Wiktionarys artiklar.
Innehåll är tillgänglig under Creative Commons Attribution-ShareAlike.
© 2004-2019 OrdbokPro.se