finska-spanska översättning av erottaa

 • separarPero no creo que se puedan separar completamente. En kuitenkaan usko, että niitä voidaan kokonaan erottaa toisistaan. Por este motivo, debemos separar el grano de la paja. Siksi meidän täytyy erottaa jyvät akanoista. No podemos separar nuestra política de Siria de nuestra posición en el Líbano. Me emme voi erottaa Syyriaa koskevaa politiikkaamme Libanonin politiikastamme.
 • despedirAhora el Presidente de la Comisión puede despedir a los Comisarios individuales. Komission puheenjohtaja voi nyt erottaa yksittäisiä komission jäseniä. La única medida social de este informe es por tanto que los trabajadores deben ser advertidos de que los van a despedir. Mietinnön ainoana sosiaalisena toimena siis esitetään, että työntekijöitä on varotettava, jos heidät aiotaan erottaa.
 • echar
 • abstraerSe refieren a la capacidad cognoscitiva del ser humano, a su capacidad para comprender, abstraer, resolver problemas y aplicar conocimientos. Ne viittaavat ihmisen kognitiiviseen kykyyn, taitoon ymmärtää, erottaa, ratkaista ongelmia ja soveltaa tietojaan.
 • apartar
 • apartarse
 • comprenderSe refieren a la capacidad cognoscitiva del ser humano, a su capacidad para comprender, abstraer, resolver problemas y aplicar conocimientos. Ne viittaavat ihmisen kognitiiviseen kykyyn, taitoon ymmärtää, erottaa, ratkaista ongelmia ja soveltaa tietojaan.
 • correrTampoco en este caso es posible separar clínicamente la economía de la política. Sin el apoyo económico europeo, el proceso de negociaciones correría claramente peligro. Taloutta ja politiikkaa ei täälläkään voida erottaa toisistaan. Ilman Euroopan taloudellista apua neuvottelut joutuisivat selvään vaaraan. Existe una responsabilidad moral y política sobre la que no se puede correr un velo. On hyvin selvää, että Euroopan parlamentilla ei ole oikeutta erottaa tuomioistuimen tuomaria.
 • destituirNo se puede destituir al juez porque alguna vez haya dictado una sentencia errónea. On vaikeaa erottaa tuomari, vaikka hän joskus tekee väärän päätöksen. El Parlamento tiene siempre la opción de destituir a la Comisión. Por eso no hay motivos para que se pronuncie sobre el modo en que tiene pensado actuar en el futuro. Parlamentilla on aina mahdollisuus erottaa komissio. Myöskään siksi parlamentilla ei ole mitään syytä ilmoittaa, miten se haluaa toimia tulevaisuudessa. Si defiende el método comunitario, no debería proponer que el Consejo tenga potestad para destituir a la Comisión. Jos vannotaan yhteisömetodin nimeen, ei pidä ehdottaa neuvostolle oikeutta erottaa komissio.
 • discernir
 • disgregar
 • distinguirDentro de la industria hay que distinguir dos grandes áreas. Teollisuudessa pitää erottaa kaksi suurta alaa. Sin embargo, ¿cómo podemos distinguir la información de la publicidad? Mutta miten voimme erottaa tiedotuksen mainostamisesta? Creo que es extremadamente importante distinguir entre fraude y error. Mielestäni on äärimmäisen tärkeää erottaa toisistaan petos ja virhe.
 • excluirEs evidente que hay que excluir a Grecia de la zona del euro. Kreikka selvästikin täytyy erottaa euroalueesta. No obstante, la votación secreta y la capacidad de excluir países supone un gran paso adelante. Salainen äänestys ja mahdollisuus erottaa valtioita merkitsevät kuitenkin, että on otettu aimo askel eteenpäin. La falta de respeto por el resultado del referéndum irlandés y el llamamiento a excluir a Polonia de la UE son pruebas de ello. Irlannin kansanäänestyksen tuloksen huomiotta jättäminen ja vaatimus erottaa Puola EU:sta ovat tästä todisteena.
 • expulsar¡Si China no lo acepta, pues bien, tendremos que expulsar a China de la OMC! Jollei kiina tätä hyväksy, meidän on pakko erottaa Kiina WTO:sta! Si alguien la abandona, o se está pensando en expulsar a alguno de sus componentes, háganmelo saber y guárdenme un sitio. Jos joku on lähdössä sieltä tai jos sieltä aiotaan erottaa joku, kertokaa minulle, niin minä tulen paikalle. Así, ya que no podemos expulsar a China del Movimiento Olímpico Internacional, deberíamos, al menos, expresar claramente nuestra opinión mediante un boicot. Koska emme voi erottaa Kiinaa kansainvälisestä olympialiikkeestä, meidän on tehtävä kantamme selväksi boikotoimalla.
 • extraerSin embargo, por motivos técnicos o en el caso de nuevas soluciones tecnológicas, dicho combustible se podría extraer, procesar o reciclar y reutilizar. Teknisistä syistä tai uusien teknisten ratkaisujen ilmaantuessa tällaista polttoainetta olisi kuitenkin mahdollista erottaa, käsitellä tai kierrättää ja käyttää uudelleen. La calidad de sus planteamientos, su espíritu abierto y dialogante, y su inteligencia para extraer los mejores compromisos han sido claves para conseguirlo. Hänen ajatustensa laadukkuus, hänen avoin mielensä ja valmiutensa ryhtyä vuoropuheluun sekä hänen taitonsa erottaa parhaat kompromissit ovat olleet keskeisiä tämän lopputuloksen saavuttamisessa.
 • filtrar
 • hacerse cargo de
 • licenciar
 • retirar

Exempel

 • Järki erottaa ihmisen eläimistä.
 • Erota nuo keskenään tappelevat toisistaan!
 • En erota niitä toisistaan.
 • Erotatko sitä?
 • En erottanut esineitä pimeässä.
 • Menin etuovelle ja erotin pientä savun hajua.
 • Jyvät erotetaan akanoista.
 • erottaa työstä, virasta, koulusta
 • Hänet erotettiin huonon käytöksen vuoksi.

Se även

Populära sökningar

De största ordböckerna

OrdbokPro.se

OrdbokPro.se är en helt gratis Internet ordbok. Miljontals översättningar på över 20 olika språk.

Användarvillkor   Cookies   Kontakt oss

In EnglishAuf DeutschEn españolSuomeksiEestikeelne

Mindmax
Innehåll är baserad på Wiktionarys artiklar.
Innehåll är tillgänglig under Creative Commons Attribution-ShareAlike.
© 2004-2023 OrdbokPro.se