finska-svenska översättning av suo

 • myren
  Härpå baserar sig även teorin om torvens tillväxt: en sådan myr växer där det uppkommer mera torv än vad som bryts ned.Tähän perustuukin turpeen kasvun teoria: sellainen suo kasvaa, jossa turvetta syntyy enemmän kuin sitä hajoaa.
 • kärrett
 • moras
 • mosseen
  På en mosse växer det årligen ungefär lika mycket torv per arealenhet som det växer trämassa i en skog.Suo kasvaa turvetta vuodessa suunnilleen saman verran kuin metsä puumassaa pinta-alayksikköä kohti. När en mosse först används för att producera torv och sedan antingen för att plantera skog eller för att odla rörflen påverkas klimatet mindre.Kun suo hyödynnetään ensin turvetuotantoon ja sitten joko metsitykseen tai ruokohelven viljelyyn, se aiheuttaa pienemmän ilmastovaikutuksen.
 • sumpmarken
 • träsken
  Alternativet är ett träsk av ojämlika bilaterala överenskommelser som huvudsakligen kommer att missgynna utvecklingsländerna – vi ser redan hur denna trend blir allt värre.Vaihtoehtona on erilaisten kahdenvälisten sopimusten suo, joka saattaa varsinkin kehitysmaat epäedulliseen asemaan. Voimme jo havaita tällaisen kehityksen vain pahenevan.

Definition av suo

OrdbokPro.se

OrdbokPro.se är en helt gratis Internet ordbok. Miljontals översättningar på över 20 olika språk.

Användarvillkor   Cookies   Kontakt oss

In EnglishAuf DeutschSuomeksiEestikeelne

Mindmax
Innehåll är baserad på Wiktionarys artiklar.
Innehåll är tillgänglig under Creative Commons Attribution-ShareAlike.
© 2004-2020 OrdbokPro.se