finska-svenska översättning av todellakin

 • faktiskt
  Att folk faktiskt skall titta på?Sitäkö, että ihmiset todellakin katsovat meitä? Det förordar jag faktiskt starkt.Itse asiassa minä todellakin kannatan sitä. Jag hade faktiskt väntat mig mer.Olisin todellakin odottanut enemmän.
 • helt och hållet
  I parlamentet är detta i själva verket helt och hållet en partiöverskridande fråga.Euroopan parlamentissa tämä on todellakin täysin puoluerajat ylittävä asia. Jag utesluter det inte helt och hållet, men det är verkligen upp till palestinierna att be om detta.En sulje sitä täysin pois, mutta on todellakin palestiinalaisten tehtävä pyytää sitä. för PSE-gruppen. - (DE) Herr talman! Den aktuella situationen är verkligen helt och hållet otillfredsställande.PSE-ryhmän puolesta. - (DE) Arvoisa puhemies, tämä asiaintila on todellakin täysin epätyydyttävä.
 • minsann
  Det är minsann en fråga som intresserar oss i Skottland, och jag blev besviken över omröstningens resultat.Se todellakin huolestuttaa meitä Skotlannissa, ja olin pettynyt äänestyksen tulokseen. Jag tycker också att det är bra att han tar upp att chefer och företagsledningar minsann också måste " benchmarkas" .Mielestäni on myös hyvä, että hän ottaa esiin sen, että johtajat ja yritysjohdot on todellakin myös "tulosarvioitava" . Så sent som i förra veckan förklarade den nordkoreanska regimen faktiskt att den minsann kan tillhandahålla kärnvapenteknik, material och kärnvapen till andra länder som den önskar.Vasta viime viikolla Pohjois-Korean hallinto todellakin ilmoitti, että se toimittaa teknologiaa, aineita ja ydinaseita muihin valtioihin oman mielensä mukaan.
 • säkerligen
  Begreppet unionsmedborgare måste säkerligen definieras.Käsite Euroopan kansalainen on todellakin määriteltävä. Genom Amsterdamfördraget har vi säkerligen tagit viktiga steg framåt.Amsterdamin sopimuksen myötä on todellakin saatu aikaan tärkeitä uudistuksia. Det finns säkerligen ett behov av att agera på många områden som starkt påverkar hela den europeiska industrin.On todellakin tarpeen toimia monilla aloilla, joilla on suuri vaikutus koko eurooppalaiseen teollisuuteen.
 • utan tvekan
  Det är utan tvekan en prioriterad fråga för min regering.Se on todellakin hallituksemme ensisijainen tavoite. Jag har utan tvekan lärt mig mycket av detta.Olen todellakin oppinut siitä paljon. Det största problemet har utan tvekan att göra med egenhanteringen.Suurimman ongelman muodostaa todellakin itsekäsittely.
 • verkligen
  Detta är verkligen en viktig fråga.Tämä on todellakin keskeinen asia. Det här är verkligen en historisk dag.Tänään on todellakin historiallinen päivä. Det är verkligen en otrolig paradox.Tämä on todellakin käsittämätön ristiriita.

OrdbokPro.se

OrdbokPro.se är en helt gratis Internet ordbok. Miljontals översättningar på över 20 olika språk.

Användarvillkor   Cookies   Kontakt oss

In EnglishAuf DeutschSuomeksiEestikeelne

Mindmax
Innehåll är baserad på Wiktionarys artiklar.
Innehåll är tillgänglig under Creative Commons Attribution-ShareAlike.
© 2004-2021 OrdbokPro.se