finska-svenska översättning av uudelleen

  • åter
    Är det klokt att åter nationalisera marknaden för nötkött?Onko viisasta kansallistaa uudelleen naudanlihamarkkinat? Allt vi vill är att det åter ska bekräftas.Haluamme ainoastaan, että se vahvistetaan uudelleen. Jag vill uttryckligen be om att åter öppna tillträdet till den salen.Pyydän teitä avaamaan sisäänkäynnin siihen saliin uudelleen.
  • på nyttJag tänker inte öppna debatten på nytt.En avaa keskustelua uudelleen. Vi måste faktiskt blanda korten på nytt.Meidän on vihdoinkin sekoitettava kortit uudelleen. Vi måste granska detta på nytt.Tätä on tarkasteltava uudelleen.
  • å nyo
  • ånyoNågra har redan behandlats, men jag vill ånyo betona dem.Jotkin niistä on poistettu, mutta haluaisin korostaa niitä uudelleen. Jag inser inte behovet av att ånyo ta upp debatten om innehållet i detta betänkande.Tämä kertomus ei mielestäni anna aihetta keskustelun aloittamiseksi uudelleen. De har också ånyo bekräftat sitt åtagande att erkänna och leva i fred med Israel.Se on myös vahvistanut uudelleen sitoumuksensa tunnustaa Israel ja elää rauhassa sen kanssa.
  • återigenJag vill återigen betona detta.Korostan uudelleen tätä seikkaa. Återigen, gratulationer till fru Rothe.Onnitteluni uudelleen esittelijä Rothelle. Vi måste återigen granska den här frågan mycket noggrant.Meidän on tarkasteltava tilannetta uudelleen hyvin huolellisesti.
  • igenDe kommer att öppna våra ögon om och om igen.Se avaa silmänne yhä uudelleen. Jag träffar honom igen i Kairo.Tapaan hänet uudelleen Kairossa. Vi kanske får göra om det igen.Ehkäpä meidän täytyy toteuttaa se uudelleen.
  • än en gångJag vill därför också be er om att tänka över denna fråga än en gång.Pyydänkin teitä harkitsemaan asiaa uudelleen. Herr ordförande, jag tackar för att jag än en gång fått ordet.Arvoisa puhemies, paljon kiitoksia, että annatte minulle uudelleen puheenvuoron. Därför måste vi än en gång föresätta oss att återkomma till denna fråga.Siksi meidän on ehdotettava uudelleen, että palaamme tähän kysymykseen.
  • en gång tillAllt som EFSA har gjort är att titta på gamla data en gång till.EFSA ei ole tehnyt muuta kuin tarkastellut vanhoja tietoja uudelleen. Läs mitt dokument en gång till så får ni se att det finns med.Lukekaa ohjelmani uudelleen ja huomaatte, että se on siellä. Så jag skulle vilja be de rumänska myndigheterna att se över detta en gång till.Niinpä kehotan Romanian viranomaisia pohtimaan asiaa uudelleen.

Definition av uudelleen

Populära sökningar

De största ordböckerna

OrdbokPro.se

OrdbokPro.se är en helt gratis Internet ordbok. Miljontals översättningar på över 20 olika språk.

Användarvillkor   Cookies   Kontakt oss

In EnglishAuf DeutschEn españolSuomeksiEestikeelne

Mindmax
Innehåll är baserad på Wiktionarys artiklar.
Innehåll är tillgänglig under Creative Commons Attribution-ShareAlike.
© 2004-2022 OrdbokPro.se