finska-svenska översättning av valtuuttaa

 • auktoriseraStyrelsen hade auktoriserat avyttringen av de gamla firmabilarna.
 • bemyndigaSyftet är att godkänna texten till EG-UNRWA-konventionen och att bemyndiga kommissionen att underteckna konventionen på gemenskapens vägnar.Sen tarkoituksena on hyväksyä EY-UNRWA-yleissopimuksen teksti ja valtuuttaa komissio allekirjoittamaan se yhteisön puolesta.
 • befullmäktiga
 • ackrediteraMed tanke på det kan EU således inte ackreditera Mugabes ensidigt utnämnda sändebud som ambassadör.Siksi EU:n ei missään nimessä pitäisi valtuuttaa Mugaben yksin nimittämää lähettilästä suurlähettilääksi. Sydafrika, i egenskap av medlare tillsammans med SADC, som garant för den övergripande politiska överenskommelsen, har beslutat att ackreditera den zimbabwiska ambassadören.Välittäjänä toimiva Etelä-Afrikka ja poliittisen kokonaissopimuksen turvaava SADC ovat päättäneet valtuuttaa Zimbabwen suurlähettilään.
 • berättiga
 • legitimeraFör att köpa alkohol behöver du legitimera dig om du precis fyllt 20 år.
 • tillåta
  Detta förslag gör det möjligt för kommissionen att tillåta att sådana avtal ingås.Tämän ehdotuksen nojalla komissio voi valtuuttaa tekemään kyseisiä sopimuksia. Man fortsätter med att säga att medlemsstaterna, då det gäller denna typ av varor, " kan tillåta parterna att komma överens om en kortare ansvarsperiod" , det vill säga kortare än två år.Siinä myös sanotaan, että tällaisten tavaroiden osalta jäsenvaltiot voivat valtuuttaa osapuolet sopimaan lyhennetystä takuuajasta, toisin sanoen lyhyemmästä kuin 2 vuotta. Avslutningsvis ska medlemsstaterna kunna tillåta att ledningsenheten för ett flygplatsnät inför ett gemensamt avgiftssystem som gäller hela detta nät.Lopuksi, jäsenvaltioiden pitäisi voida valtuuttaa lentoasemaverkosta vastaava lentoaseman pitäjä ottamaan käyttöön kyseisen verkon yhteisen maksujärjestelmän.

Definition av valtuuttaa

 • antaa jklle oikeus tehdä jtak itseään sitovaa itsensä puolesta

Exempel

 • Valtuutin poikani käyttämään ääntäni yhtiökokouksessa. Hän käytti valtuutustani niin, että äänestyksessä hän äänesti kuten ohjeistin.

Populära sökningar

De största ordböckerna

OrdbokPro.se

OrdbokPro.se är en helt gratis Internet ordbok. Miljontals översättningar på över 20 olika språk.

Användarvillkor   Cookies   Kontakt oss

In EnglishAuf DeutschEn españolSuomeksiEestikeelne

Mindmax
Innehåll är baserad på Wiktionarys artiklar.
Innehåll är tillgänglig under Creative Commons Attribution-ShareAlike.
© 2004-2022 OrdbokPro.se