italienska-svenska översättning av trovare

 • finna
  Vi måste finna ett sätt att förhindra detta.Dobbiamo trovare il modo di impedirlo. Där måste vi faktiskt finna gemensamma lösningar.Dobbiamo dunque trovare norme comuni. Vi måste finna en lösning på detta.Dobbiamo trovare soluzioni al riguardo.
 • hitta
  Vi måste hitta gemensamma lösningar.Dobbiamo trovare soluzioni comuni. Kanske kan man hitta andra sätt.Forse possiamo trovare altre vie. Nu är det tid att hitta lösningar.E' giunta l'ora di trovare soluzioni.
 • upptäcka
  Detta innebär att om vi inte fastställer ett specifikt gränsvärde för bekämpningsmedelsrester i gemenskapen, förväntar vi oss inte att upptäcka några restvärden.Ciò significa che, se non definiremo un LMR comunitario specifico, non ci aspettiamo di trovare alcun residuo. Vem upptäckte kroppen?Vem upptäckte Jupiters måne Europa år 1610?
 • dyka uppJag är också beredd, om ett - låt oss anta det - problem skulle dyka upp, att diskutera med berörda medlemmar om detta, hur man bäst kan undanröja det.Sono pronto, ad esempio se sorgesse un problema, a parlare con i deputati interessati per trovare la soluzione migliore per eliminarlo. Fru ordförande, jag har under förmiddagen lyssnat med stort intresse och hoppats på att ett realistiskt svar skulle dyka upp om de europeiska medborgarnas oro.Signora Presidente, ho ascoltato con grande interesse gli interventi di stamani, confidando di trovare una risposta realistica alle preoccupazioni dei cittadini europei. En gestalt dyker upp framför fönstret längst till vänster.
 • påträffaDet skulle vara helt orealistiskt och till och med missledande, när det gäller var och en av dessa frågor, att tänka eller ge intrycket av att lämpliga svar skulle kunna påträffas på nationell nivå.Su ciascuno di questi temi sarebbe del tutto irrealistico, e persino menzognero, ritenere o dare a intendere che le risposte appropriate si possano trovare a livello nazionale.
 • tycka
  Att få människorna att tycka om Europa betyder att hitta sätt att göra det förstått.Per fare piacere l’Europa occorre trovare il modo di renderla comprensibile. Herr talman, bästa kommissionärer! Ni börjar antagligen tycka att våra tal är tjatiga.Signor Presidente, signori Commissari, comincerete a trovare i nostri interventi ripetitivi. Jag hoppas därför att vi kommer att finna en fredlig väg, hur svår den uppgiften än kan tyckas vara.Mi auguro quindi che si riesca a trovare una soluzione pacifica, per quanto difficile possa essere.
 • uppdagaAlla eventuella problem eller överträdelser som uppdagas måste omedelbart rättas till.Si deve trovare un rimedio tempestivo a qualsiasi problema e abuso identificato. Förr eller senare kommer sanningen om fusket att uppdagas.Idag uppdagades en stor skandal.
 • utrönaDen politiska utmaningen ligger snarast i att utröna hur vi på gemenskapsnivå kan hjälpa dem att göra detta i verkligheten.La sfida politica questa volta consiste nel trovare, a livello comunitario, il modo di aiutarli a farlo davvero. Han lyckades utröna hennes egentliga avsikt.

Populära sökningar

De största ordböckerna

OrdbokPro.se

OrdbokPro.se är en helt gratis Internet ordbok. Miljontals översättningar på över 20 olika språk.

Användarvillkor   Cookies   Kontakt oss

In EnglishAuf DeutschEn españolSuomeksiEestikeelne

Mindmax
Innehåll är baserad på Wiktionarys artiklar.
Innehåll är tillgänglig under Creative Commons Attribution-ShareAlike.
© 2004-2023 OrdbokPro.se