svenska-engelska översättning av ändå

 • anyway
  us
  Their objectives are all the same anyway. De har samma målsättning ändå.Those rules are far too complicated anyway. Dessa regler är ändå alltför komplicerade.Until now, we have voted at 6.30 p.m. anyway. Hittills har vi ändå röstat kl. 18.30.
 • still
  uk
  us
  It is still a substantial sum. Det är ändå ett betydande belopp.But still we can do quite a lot. Men vi kan ändå göra en hel del.It was still an excellent proposal. Det var ändå ett utmärkt förslag.
 • nevertheless
  uk
  However, they are nevertheless allies. De är emellertid ändå allierade.Nevertheless, I did support this review. Jag stödde ändå det här betänkandet.Nevertheless, Greece has been downgraded. Ändå har Grekland nedgraderats.
 • regardlessIt is failing, but we carry on regardless. De misslyckas, men man fortsätter ändå.I am asking the House to continue with the debate regardless. Jag uppmanar kammaren att ändå fortsätta denna debatt.Nevertheless, we have carried on regardless, almost as if nothing had ever happened. Ändå har vi fortsatt utan hänsyn till detta, nästan som om ingenting hade hänt.
 • all the sameAll the same I have some questions. Ändå har jag frågor angående detta.Their objectives are all the same anyway. De har samma målsättning ändå.All the same, this rule is to be welcomed. Bestämmelsen bör ändå välkomnas.
 • anyhow
  us
  Anyhow, the Commission leaves flexibility for Member States concerning these additional publication requirements. Kommissionen ger ändå medlemsstaterna en viss flexibilitet när det gäller dessa ytterligare krav på offentliggörande.It would also be more frank in view of the fact that, as I fear, an accession agreement would not be approved in a future referendum anyhow. Det vore även mer uppriktigt, eftersom jag befarar att ett anslutningsavtal ändå inte skulle godkännas i en framtida folkomröstning.And if it risked using Article 86 anyhow, the Convention would have to redefine Europe's objectives with full background knowledge of the situation. Och om kommissionen ändå tar risken måste konventet omdefiniera unionens målsättningar med full kännedom om frågan.
 • even soEven so, we have got this far. Ändå har vi nått så här långt.Even so, its rate is close to 2%. Men den ligger ändå nära 2 procent.Even so, the rules must be observed. Men reglerna måste ändå följas.
 • however
  us
  I am however, rather surprised. Men jag är ändå lite överraskad.There is worse to come, however. Och det är ändå inte det värsta.However, I do have some concerns. Men jag har ändå kritik mot några punkter.
 • nonetheless
  us
  Nonetheless, I had to abstain. Ändå var jag tvungen att lägga ner min röst.Nonetheless, I voted for the report. Jag har ändå röstat ja till betänkandet.I nonetheless wish to ask a question. Ändå vill jag ställa en fråga.
 • yet
  us
  And yet the spreads increased. Och ändå förvärrades situationen.Yet Nepal is not a vassal state. Men Nepal är ändå ingen lydstat.Yet the strong signals were there! Ändå fanns de starka signalerna där!

Exempel

 • Det hjälper inte att du tjatar, du får ändå inget godis innan maten.
 • Jag är svensk, ändå tror de att jag är norsk.
 • Jag gillar dig inte, ändå ligger det något i det du säger.

Populära sökningar

De största ordböckerna

OrdbokPro.se

OrdbokPro.se är en helt gratis Internet ordbok. Miljontals översättningar på över 20 olika språk.

Användarvillkor   Cookies   Kontakt oss

In EnglishAuf DeutschEn españolSuomeksiEestikeelne

Mindmax
Innehåll är baserad på Wiktionarys artiklar.
Innehåll är tillgänglig under Creative Commons Attribution-ShareAlike.
© 2004-2022 OrdbokPro.se