svenska-engelska översättning av ärende

 • errand
  us
  This senseless killing of civilians, innocent children, women and men is paralysing the Israeli people and making the slightest errand or social excursion fraught with mortal danger. Detta planlösa dödande av civila, oskyldiga barn, kvinnor och män paralyserar det israeliska folket och gör minsta ärende, minsta sociala utflykt till något som är förenat med livsfara.The errands before he could start the project included getting material at the store and getting the tools he had lent his neighborsIm going to town on some errands
 • business
  us
  The starting point for this business was the 1984 milk quotas. Utgångspunkten i detta ärende är mjölkkvoterna 1984.I can understand his method of expediting the business of the Chamber. Jag kan förstå hans metod att handlägga detta ärende i kammaren.There is also a more general conclusion that can be drawn from this business. Man kan även dra en mer allmän slutsats av detta ärende.
 • affair
  us
  This affair could perhaps be a test case. Då skulle detta ärende kanske kunna bli ett prejudikat.This is a matter for the Committee on Constitutional Affairs. Detta är ett ärende för utskottet för konstitutionella frågor.This is not only Baroness Ashton's affair; it is also Mr De Gucht's and the entire Commission's affair. Detta är inte bara Catherine Ashtons ärende, det är även Karel De Guchts och hela kommissionens ärende.
 • case; matter
 • commission
  us
  The Commission should re-open this thorny issue. Kommissionen borde åter ta upp detta känsliga ärende.The Commission made a clear assessment of this issue. Kommissionen gjorde en klar bedömning av detta ärende.The Commission will continue to follow this case closely. Kommissionen fortsätter att följa detta ärende nära.
 • matter
  us
  And the matter does not end there. Men detta är inte slutet på detta ärende.This really is a matter of urgency. Detta är verkligen ett brådskande ärende.This matter has taken a sorry course. Detta ärende har fått en tråkig utveckling.

Exempel

 • Åtta ärenden fanns på dagordningen.

Populära sökningar

De största ordböckerna

OrdbokPro.se

OrdbokPro.se är en helt gratis Internet ordbok. Miljontals översättningar på över 20 olika språk.

Användarvillkor   Cookies   Kontakt oss

In EnglishAuf DeutschEn españolSuomeksiEestikeelne

Mindmax
Innehåll är baserad på Wiktionarys artiklar.
Innehåll är tillgänglig under Creative Commons Attribution-ShareAlike.
© 2004-2022 OrdbokPro.se