svenska-engelska översättning av arbetsplats

 • workplaceThey can be found in every workplace. Man hittar dem på varenda arbetsplats.The message is this: give us one workplace, a single seat in Brussels. Budskapet är: ge oss en enda arbetsplats, ett enda säte i Bryssel.Mobility is understood to mean a change of workplace and place of work. Rörlighet är tänkt att innebära byte av arbetsplats och arbetsort.
 • job
  uk
  us
  Creating one new job costs around ATS 1 million in my national currency. Att skapa en ny arbetsplats kostar ca en miljon schilling i min nationella valuta.In Belgium, the small- and medium-sized enterprises expect one redundancy per job lost at Sabena. I Belgien förväntas de små och medelstora företagen förlora en arbetsplats per förlorat jobb i Sabena.The mere offer of a job was to be sufficient to justify immigration rights. Redan ett erbjudande om en arbetsplats skulle räcka till för att motivera rätt till invandring.
 • position
  us
  The correct position is that if workers cannot use their time freely as they please but are required to go in to their place of work, that has to be considered working time. Den korrekta ståndpunkten är att om arbetstagare inte fritt kan använda sin tid som de önskar utan behöver komma till sin arbetsplats måste det betraktas som arbetstid.Chief of Staff is the second-highest position in the army.My position on this issue is unchanged.
 • post
  us
  The right to return to a former job or to an equivalent post at the end of maternity leave has also been incorporated. Likaså har rätten att gå tillbaka till den ursprungliga arbetsplatsen eller en likvärdig arbetsplats efter mammaledigheten tagits med.Post no bills.to post someone for cowardice
 • worksiteWe have approximately 20% unemployment in Macedonia, which was once the worksite of the whole of Europe. Vi har en arbetslöshet på ungefär 20 procent i Makedonien, som en gång i tiden var arbetsplats för hela Europa.

Populära sökningar

De största ordböckerna

OrdbokPro.se

OrdbokPro.se är en helt gratis Internet ordbok. Miljontals översättningar på över 20 olika språk.

Användarvillkor   Cookies   Kontakt oss

In EnglishAuf DeutschEn españolSuomeksiEestikeelne

Mindmax
Innehåll är baserad på Wiktionarys artiklar.
Innehåll är tillgänglig under Creative Commons Attribution-ShareAlike.
© 2004-2023 OrdbokPro.se