svenska-engelska översättning av bland annat

  • inter aliaThe same is true, inter alia, of what the report says on SMEs. Samma sak gäller också bland annat det betänkandet säger om små och medelstora företag.It extends the category of equipment to, inter alia, medical apparatus. Det utvidgar produktkategorin till att innefatta bland annat medicinsk utrustning.It calls, inter alia, for more research and more data. Den kräver bland annat mer forskning och fler uppgifter.
  • among other thingsAmong other things, the European Parliament wants: Europaparlamentet vill bland annat:Reference is being made to this among other things. Man hänvisar bland annat till detta.That, among other things, was in Mrs Hautala's report. Bland annat detta sägs i Heidi Hautalas betänkande.
  • amongst other thingsAmongst other things, this would help stop the rural exodus. Bland annat skulle detta bidra till att stoppa flykten från landsbygden.Therefore, amongst other things, it represents a very big market. Bland annat därför utgör det en mycket stor marknad.It would have benefited from the structural funds, amongst other things. Grönland skulle ha haft behållning av bland annat strukturfonderna.
  • including
    us
    What are the consequences, including for European industry? Vilka blir följderna, bland annat för den europeiska industrin?In fact, we have done much already, including the following: Vi har faktiskt redan gjort en hel del, bland annat följande.I have often visited Chernobyl, including the exclusion zone. Jag har ofta besökt Tjernobyl, bland annat undantagszonen.

Populära sökningar

De största ordböckerna

OrdbokPro.se

OrdbokPro.se är en helt gratis Internet ordbok. Miljontals översättningar på över 20 olika språk.

Användarvillkor   Cookies   Kontakt oss

In EnglishAuf DeutschEn españolSuomeksiEestikeelne

Mindmax
Innehåll är baserad på Wiktionarys artiklar.
Innehåll är tillgänglig under Creative Commons Attribution-ShareAlike.
© 2004-2023 OrdbokPro.se