svenska-engelska översättning av gälla

 • castrate
 • apply
  us
  That should also apply to fish. Det borde även gälla för fisket.This will apply to all journeys. Detta kommer att gälla för samtliga transporter.The same would apply to students. Detsamma skulle gälla studenterna.
 • geld
 • pertainThe ban on chlorinated chickens for consumption must continue to pertain. Förbudet mot klorerade kycklingar för konsumtion måste fortsätta att gälla.What worries me is that a similar double standard is beginning to pertain within our institutions. Det som oroar mig är att en liknande dubbelmoral börjar gälla inom våra institutioner.However, what arrangements would pertain when children travel by train, coach or other means of public transport? Vilka arrangemang ska dock gälla när barn reser ensamma med tåg, buss eller andra offentliga transportmedel?
 • stand
  us
  What was said in Ireland should stand; in other words 'no' means 'no'. Det som sades i Irland ska gälla; med andra ord - ett nej är ett nej.That is very different from what the German version says at the moment, and that is how it should stand if the amendment is approved. Det är mycket annorlunda mot vad som nu står på tyska. Och detta är den text som skall gälla för ändringsförslaget om det antas.I therefore urge this House to reject the full report and let the original Commission proposal, which was very well-balanced, stand unamended. Jag uppmanar därför denna kammare att avslå hela betänkandet och låta det ursprungliga förslaget från kommissionen, som var mycket väl avvägt, fortfarande gälla utan ändring.
 • validEuropean exceptions, like private or educational use, will also remain valid. Europeiska undantag, såsom privat eller pedagogisk användning, kommer att fortsätta att gälla.I think that the same argument is valid for the McCarthy report. Jag tycker att samma argument verkar gälla för betänkandet McCarthy.To this extent, it is a forward-looking directive which could remain valid for the next 50 years. I det avseendet är det ett framåtblickande direktiv som kan komma att gälla under femtio år framåt.

Exempel

 • Biljetten gäller för en resa med bussen, och den måste påbörjas inom en timme, sedan upphör den att gälla.
 • Det är förbud mot trafik med motorfordon men förbudet gäller ej bussar i linjetrafik.

Populära sökningar

De största ordböckerna

OrdbokPro.se

OrdbokPro.se är en helt gratis Internet ordbok. Miljontals översättningar på över 20 olika språk.

Användarvillkor   Cookies   Kontakt oss

In EnglishAuf DeutschEn españolSuomeksiEestikeelne

Mindmax
Innehåll är baserad på Wiktionarys artiklar.
Innehåll är tillgänglig under Creative Commons Attribution-ShareAlike.
© 2004-2022 OrdbokPro.se