svenska-engelska översättning av ganska

 • pretty
  us
  It is pretty clear and obvious. Det är ganska tydligt och uppenbart.I am pretty sure it is 'global'. Jag är ganska säker på att det är ”global”.I believe they do a pretty good job. Jag anser att de har gjort ett ganska bra arbete.
 • quite
  us
  He is quite strong, he is quite popular. Han är ganska stark och ganska populär.I think that is quite obvious. Jag anser att det är ganska självklart.It must be quite easy to answer. Det måste vara ganska lätt besvara detta.
 • rather
  us
  That is rather clear language. Det är ett ganska tydligt språk.That is rather a personal point. . (EN) Det är en ganska personlig åsikt.It sounds rather unsavoury to me. Jag tycker att det låter ganska osmakligt.
 • fairly
  us
  It is a problem that is fairly widespread. Det är ett ganska spritt problem.Results have been fairly limited. Resultaten har varit ganska begränsade.We are, in fact, fairly concerned. Vi är faktiskt ganska bekymrade.
 • kind ofAll in all, therefore, it is perfectly normal for us to have this kind of joint debate. Eftersom allt hänger samman är det ganska normalt att vi har den här typen av allmän debatt.I think that the Council itself, as often happens in this kind of case, has done some quite good work. Jag anser att rådet i sig självt har gjort ett ganska bra arbete som så ofta i denna typ av frågor.As far as I know, the Former Yugoslav Republic of Macedonia has no other kind of enterprises, so I do not think the honourable Member needs to worry. Såvitt jag känner till finns inga andra typer av företag i f.d. jugoslaviska republiken Makedonien. Så jag tror att ledamoten kan känna sig ganska lugn på denna punkt.
 • very
  uk
  us
  It also requires a very high carbon tax. Det kräver också en ganska hög koldioxidbeskattning.However, families can look very different. En familj kan dock se ganska olika ut.My reaction to Amendment No 1 is very brief. Min reaktion på ändringsförslag 1 är ganska kort.

Exempel

 • Jag tycker att den nya trädgården är ganska fin.

Populära sökningar

De största ordböckerna

OrdbokPro.se

OrdbokPro.se är en helt gratis Internet ordbok. Miljontals översättningar på över 20 olika språk.

Användarvillkor   Cookies   Kontakt oss

In EnglishAuf DeutschEn españolSuomeksiEestikeelne

Mindmax
Innehåll är baserad på Wiktionarys artiklar.
Innehåll är tillgänglig under Creative Commons Attribution-ShareAlike.
© 2004-2023 OrdbokPro.se