svenska-engelska översättning av gräns

 • bound
  us
  We have not yet reached the bounds of the possible, for the more comprehensible your reports are, the more they help us and the more they help the Commission to act on all your findings. Vi har ännu inte nått det möjligas gräns, för ju begripligare era rapporter är, desto mer hjälper de oss och desto mer hjälper de kommissionen att agera i enlighet med era slutsatser.I bound the splint to my leg.I had bound the splint with duct tape.
 • boundary
  us
  Such a clear boundary is considerably better. En sådan klar gräns är betydligt bättre.If it wants to tear down a boundary, it must first know where the boundary lies. Om unionen vill avskaffa någon gräns måste den först veta var gränsen löper.There is no basis for the belief that the EU boundary also forms a natural cultural boundary. Tanken att EU: s gräns också utgör en naturlig kulturgräns saknar helt enkelt grund.
 • frontier
  us
  Space is our new European frontier. Rymden är vår nya europeiska gräns.We must establish a new frontier for the European Union. Vi måste skapa en ny gräns för den.- Madam President, defined external frontiers are the essential attribute of nationhood. - (EN) Fru talman! Det som framför allt kännetecknar en nationalstat är att den har en väldefinierad yttre gräns.
 • limit
  us
  Is there no limit to our presumption? Finns det ingen gräns för vår arrogans?On the railways, there is no limit. På järnvägarna finns det ingen gräns.There is a limit to our powers. Det finns en gräns även för våra befogenheter.
 • border
  uk
  us
  The Adriatic is a border and so is the Ionian Sea. Adriatiska havet är en gräns, Joniska havet är en gräns.Romania's external border is 2 000 km long. Rumäniens yttre gräns är 2 000 km lång.This concerns the Union’s external border. Detta gäller unionens yttre gräns.
 • border boundary
 • confine
 • line
  us
  There must be a clear line drawn here. Det måste finnas en tydlig gräns här.I draw a rough line for every Member of this House. Jag fastställer en ungefärlig gräns för alla ledamöter.There is a clear demarcation line that must not be crossed. Det finns en tydlig gräns som inte får överskridas.
 • valtioiden välinen) border; boundary

Definition av gräns

Exempel

 • Flyktingarna fastnade vid gränsen men vägrade att vända.
 • Din idé var kreativ på gränsen till genial.

Populära sökningar

De största ordböckerna

OrdbokPro.se

OrdbokPro.se är en helt gratis Internet ordbok. Miljontals översättningar på över 20 olika språk.

Användarvillkor   Cookies   Kontakt oss

In EnglishAuf DeutschEn españolSuomeksiEestikeelne

Mindmax
Innehåll är baserad på Wiktionarys artiklar.
Innehåll är tillgänglig under Creative Commons Attribution-ShareAlike.
© 2004-2022 OrdbokPro.se