svenska-engelska översättning av handlägga

 • administrateThe job is to administrate the network
 • handle
  us
  The fine elements of this - the technical detail that the car or component manufacturers are advising us about - really ought to be handled by him before it comes to us. De känsligare elementen i detta - den tekniska detalj som bil- eller komponenttillverkarna ger oss råd om - borde verkligen handläggas av honom innan det kommer till oss.The Treaty introduced the possibility to set up Community judicial panels to handle cases in first instance with the possibility of appeal to the Court of First Instance of the European Communities. Fördraget införde möjligheten att upprätta särskilda rättsinstanser för att handlägga ärenden i första instans med möjlighet att överklaga till förstainstansrätten vid de Europeiska gemenskaperna.The daily handle of a Las Vegas casino is typically millions of dollars.
 • process
  uk
  us
  An 18-month period for processing benefits is not appropriate in the 21st century. En artonmånadersperiod för att handlägga förmånsärenden hör inte hemma i tjugohundratalet.This is most welcome, because most of the time taken to process complaints is at the Commission stage. Detta är ytterst välkommet, eftersom merparten av den tid som går åt för att handlägga klagomål ligger just under kommissionsskedet.I feel that there must be a public body in charge of this process, although private firms and non-governmental organisations can be partners prior or subsequent to this process. Jag anser att denna process skall handläggas av en offentlig myndighet, även om privata företag och icke-statliga organisationer kan vara partner före eller i anslutning till processen.

Populära sökningar

De största ordböckerna

OrdbokPro.se

OrdbokPro.se är en helt gratis Internet ordbok. Miljontals översättningar på över 20 olika språk.

Användarvillkor   Cookies   Kontakt oss

In EnglishAuf DeutschEn españolSuomeksiEestikeelne

Mindmax
Innehåll är baserad på Wiktionarys artiklar.
Innehåll är tillgänglig under Creative Commons Attribution-ShareAlike.
© 2004-2023 OrdbokPro.se