svenska-engelska översättning av lägga

 • put
  us
  Those will be put to the House. Dessa kommer att läggas fram för kammaren.I will put it in Aristotelian terms. Jag kommer att lägga fram det enligt Aristoteles teori.An emphasis must be put on better jobs. Tonvikt skall läggas på bättre jobb.
 • lay
  us
  Let us lay our cards on the table here. Låt oss lägga korten på bordet.It is best to lay everything on the table. Det är bäst att lägga alla kort på bordet.EU 2020 should lay the bill at the right door. EU 2020 bör lägga räkningen utanför rätt dörr.
 • place
  us
  Where should we place our emphasis? Vad ska vi lägga tonvikten på?But where will you place the emphasis? Men vad kommer ni att lägga tyngdpunkten på?It is lacking, so it must be put in place. Den saknas och en sådan måste alltså läggas fram.
 • set
  us
  It is time to set that blame aside. Det är dags att lägga detta klander åt sidan.We must set greater store by reciprocity. Vi måste lägga större vikt vid ömsesidighet.It is a question of setting a different course. Det handlar om att lägga upp en ny kurs.
 • box
  us
  When the price reductions come, apart from the green box and the blue box, which black box will the redundant farmers of Europe be put in? Med prissänkningarna, förutom den gröna lådan och den blå lådan, vilken är den svarta låda som vi skall lägga de jordbrukare i som blir över i Europa?Surely, the budget could stretch to a few cardboard boxes for the Members where we can stock paper for recycling purposes. Jag tror att det kan vara acceptabelt för budgeten att ge ledamöterna en kartong som de kan lägga papper som skall återvinnas i.If, however, it did manage to worm its way in, it would open up a Pandora's box which would eventually lead to dislocated nations and a Europe that would be impossible to govern. Om unionen trots allt lyckades lägga sig i skulle det öppna en Pandoras ask, och följden skulle bli splittrade nationer och ett Europa som vore omöjligt att styra.
 • fold
  us
  My reason for abstaining in the final vote on this report is two-fold. Jag har två skäl för att lägga ner min röst i den slutliga omröstningen om detta betänkande.When I say 'weakness' , Mr Nogueira, Mr MacCormick, I do not just note that it exists, fold my arms and say: 'That's how it is, there is nothing I can do!' När jag säger "svagheter", herr Nogueira, herr MacCormick, är det inte för att notera dem och sedan lägga armarna i kors och säga mig själv: "Så är det, det finns inget att göra!"For example, in the case of frozen strawberries from China it took several years to put anti-dumping measures in place, by which time numerous farms had folded and gone bankrupt. När det till exempel gäller frysta jordgubbar från Kina tog det flera år att införa antidumpningsåtgärder och då hade flera jordbruk hunnit lägga ned och gå i konkurs.
 • go to bedSo these people are refugees; they are entitled to go to bed at night and get up in the morning, safe. Dessa människor är flyktingar; de har rätt att gå och lägga sig på kvällen och gå upp på morgonen i trygghet.You will understand that I am obliged to be very firm, unless I want everyone to go to bed at 2 a.m. Ni förstår att jag är tvungen att vara bestämd, om jag inte vill att alla skall lägga sig klockan två på natten.Its ten minutes past your bed-time; go to bed!
 • locate
  us
  The council must locate the new hospitalto locate a mining claimto locate (the land granted by) a land warrant
 • mind one's own businessI was just walking down the road, minding my own business, when I was attacked by a mugger.
 • move into position
 • pitch
  us
  It is hard to get this pitch off my handThey put pitch on the mast to protect itThe barrel was sealed with pitch
 • play
  us
  You have clearly played a vital part in the work that can be presented today. Alla har ni tveklöst spelat en avgörande roll i det arbete som i dag kan läggas fram.Mr Miller has played the role of the man riding the last dinosaur, if I may put it that way. Miller har spelat rollen som mannen som rider på den sista dinosaurien, om jag får lägga fram det på det sättet.We must play our part in this by making further proposals in relation to flat rate amounts, etc. Vi måste spela vår roll i det här sammanhanget genom att lägga fram fler förslag som rör schablonbelopp och annat.
 • rahaa tilille) deposit
 • spend
  us
  How much should we spend on nuclear fusion? Hur mycket skall vi lägga ner på kärnteknisk fusion?They will not have to spend so much on energy. De kommer inte att behöva lägga så mycket pengar på energi.The Member States should spend more money on it. Medlemsstaterna skall lägga ut mer pengar på detta.

Exempel

 • Grabbarna får flytta in i sin nya lägga typ nästa vecka.
 • Efter mötet kom en kvinna fram och la ett brev i min hand.
 • Lägg ner kniven på marken!
 • Jag lade ner mobiltelefonen i min handväska.
 • Ikväll måste jag gå och lägga mig tidigt.
 • Kan du lägga barnen så länge?
 • Mormor sitter nästan alltid och lägger patiens.
 • Ett tips är lägga det högsta kortet du har.
 • Jag lägger mig.
 • I går lärde jag mig att lägga lakan.
 • Nu på första slaget ska jag försöka att lägga mig på fairway

Populära sökningar

De största ordböckerna

OrdbokPro.se

OrdbokPro.se är en helt gratis Internet ordbok. Miljontals översättningar på över 20 olika språk.

Användarvillkor   Cookies   Kontakt oss

In EnglishAuf DeutschEn españolSuomeksiEestikeelne

Mindmax
Innehåll är baserad på Wiktionarys artiklar.
Innehåll är tillgänglig under Creative Commons Attribution-ShareAlike.
© 2004-2023 OrdbokPro.se