svenska-engelska översättning av låg

 • low
  us
  This figure is simply too low. Denna siffra är helt enkelt för låg.The abundance of cod is too low. Mängden torsk är alldeles för låg.That is a rather low level from him. Det är en tämligen låg nivå för honom.
 • silent
  us
  Because the reason why the United States are developing this new low-frequency sonar is in order to detect silent submarines which only they manufacture. För orsaken till att Förenta staterna utvecklar denna nya sonar med låg frekvens är för att kunna upptäcka tystgående ubåtar som bara de själva tillverkar.However, they brazenly keep silent about the emission effects of the several tonnes of industrial waste water that is poured daily into this river, with its low water yield. Men de tiger helt fräckt om effekterna av de åtskilliga ton industriavlopp som varje dag släpps ut i denna flod, som dessutom har en låg vattennivå.The wind is silent.
 • brine
  us
  Do you want a can of tuna in oil or in brine?
 • codeThis flavour of soup has been assigned the code WRT-9The medical code is a system of rules for the regulation of the professional conduct of physicians.The naval code is a system of rules for making communications at sea by means of signals.
 • deep
  us
  We hiked into a deep valley between tall mountainsThere was a deep layer of dust on the floor; the room had not been disturbed for many yearsThe shelves are 30 centimetres deep. — They are deep shelves
 • flat
  uk
  us
  The land around here is flatThat girl is completely flat on both sidesYour A string is too flat.
 • humble
  us
  We place our hopes in the Lord, who was laid in a humble manger, and this is our homage to Him. Vi sätter vår tro till Herren, som låg i en enkel krubba, och det här är vår hyllning till Honom.He lives in a humble one-bedroom cottagehumble cattle
 • law
  uk
  us
  The punishment of the woman in question was based on Islamic law. Grunden till denna kvinnas straff låg ju i islams lag.It is clear that they are completely overwhelmed by many areas of EU law, which is why the failure rates are so high. Det står klart att de är fullständigt överhopade av arbete inom många områden av EU-rätten, och det är skälet till att genomförandegraden är så låg.Austrian criminal law recognizes the concept of making good the damage, so that if the accused is only slightly guilty, he can be acquitted. Den österrikiska straffrätten erkänner att man kan gottgöra en skada och om den skyldiges skuld är låg kan vederbörande helt enkelt frikännas.
 • layer
  us
  Wrap the loaf in two layers of aluminum foil before putting it in the oven.After the first coat of paint dried, he applied another layer.Its cold now but it will warm up this afternoon. Make sure you wear layers.
 • pickleA pickle goes well with a hamburger.This tub is filled with the pickle that we will put the small cucumbers into.The climber found himself in a pickle when one of the rocks broke off.
 • sad
  us
  Mass unemployment, lack of growth, repeated budget deficits, the explosion of public debt, stifling taxation, relocations ... unfortunately everyone is aware of our sad economic situation. Massarbetslöshet, låg tillväxt, upprepade budgetunderskott, skenande statsskuld, kvävande skatter, utflyttningar ... Tyvärr är alla medvetna om vår beklagliga ekonomiska situation.She gets sad when hes awayThe puppy had a sad little face
 • set
  us
  Let me try and set out what a framework directive would do. Låg mig försöka att fastställa vad ett ramdirektiv borde innehålla.China has set its currency at an artificially low level to make its goods cheaper still. Kina har gett sin valuta en konstgjort låg nivå för att göra varorna ännu billigare.As regards set-aside, the base rate must remain low and continue to allow production to be controlled. När det gäller arealuttag bör basandelen vara fortsatt låg och även fortsättningsvis göra det möjligt att ha kontroll över produktionen.
 • small
  uk
  us
  It is a relatively small percentage. Det är en relativt låg procentsats.The annual budget of ECU 3 m for Eurathlon is ridiculously small. Eurathlons årsbudget om tre miljoner ecu är skrattretande låg.We have enough problems with REACH without adding to them on a very small level. Vi har tillräckliga problem med Reach utan att lägga till ytterligare ett på mycket låg nivå.
 • squadWe squad on the fifth of the month. what does this mean? what do they do on the 5th?--
 • squat
  us
  I know squat about nuclear physics
 • stratum
 • team
  us
  We need more volunteers for the netball teamThe IT manager leads a team of three software developersThey teamed to complete the project.

Exempel

 • Ingången till stugan var så låg att man fick ducka för att komma in.
 • låg temperatur hade aldrig uppmätts i april.
 • Ha lågt ljud på tv:n, barnen sover.
 • Värst vad han verkade låg då.

Populära sökningar

De största ordböckerna

OrdbokPro.se

OrdbokPro.se är en helt gratis Internet ordbok. Miljontals översättningar på över 20 olika språk.

Användarvillkor   Cookies   Kontakt oss

In EnglishAuf DeutschEn españolSuomeksiEestikeelne

Mindmax
Innehåll är baserad på Wiktionarys artiklar.
Innehåll är tillgänglig under Creative Commons Attribution-ShareAlike.
© 2004-2023 OrdbokPro.se