svenska-engelska översättning av leta

 • search
  us
  We have to continue to search for the best ways. Vi måste fortsätta att leta efter de bästa metoderna.We need to search for the bombers and not the bombs. Vi behöver leta efter bombarna och inte efter bomberna.Instead, we want to abandon this system and start the search for an alternative. I stället vill vi att man överger det här systemet och börjar leta efter ett alternativ.
 • seek
  us
  We need to continuously seek a balance between conservation and further development. Vi måste hela tiden leta efter en balans mellan bevarande och vidareutveckling.Is it not more sensible to seek possibilities of financing such programmes elsewhere? Är det inte förståndigare att leta efter möjligheter att finansiera sådana program på annat håll?Shipowners will very quickly seek out those ports that do not have an authorisation system. Redarna kommer mycket snart att leta reda på de hamnar som inte har något tillståndssystem.
 • look
  us
  and not look for arguments that are simply not there. … och inte leta efter argument som helt enkelt saknas.The rich can afford to look around for some alternative. Den rike har råd att leta reda på något alternativt sätt att agera.We need to look at new, fresh methods of dealing with it. Vi måste leta efter nya och fräscha metoder för att ta itu med detta.
 • look forHe was going to look for his mother. Han höll på att leta efter sin mor.and not look for arguments that are simply not there. … och inte leta efter argument som helt enkelt saknas.Why look for public health issues where there is no reason for there to be any? Varför ska vi leta efter folkhälsofrågor när det inte finns någon anledning?
 • look seek

Exempel

 • Jag letar efter mina glasögon.

Populära sökningar

De största ordböckerna

OrdbokPro.se

OrdbokPro.se är en helt gratis Internet ordbok. Miljontals översättningar på över 20 olika språk.

Användarvillkor   Cookies   Kontakt oss

In EnglishAuf DeutschEn españolSuomeksiEestikeelne

Mindmax
Innehåll är baserad på Wiktionarys artiklar.
Innehåll är tillgänglig under Creative Commons Attribution-ShareAlike.
© 2004-2023 OrdbokPro.se