svenska-engelska översättning av lokal

 • local
  us
  The local warming hit the ceiling. Det lokala problemet nådde sin kulmen.We must rely on local action and joint local planning. Vi måste lita på lokal aktivitet och en lokal samplanering.Local supply and local branding are keys to success. Lokala leveranser och lokala märken är nyckeln till framgång.
 • building siteWould it not perhaps be better to take the decisions concerning safety on scaffolding closer to the building sites concerned? This might be at a national or local level. Vore det inte bättre om besluten beträffande säkerheten vid arbete på byggnadsställningar träffades närmare själva byggarbetsplatsen, på nationell såväl som på lokal nivå?
 • place
  us
  This must take place at local level. Detta måste ske på lokal nivå.New local elections will take place soon. Nya lokalval kommer snart att äga rum.The final panel discussion will be taking place in our rooms tomorrow. I morgon äger den sista panelen rum i våra lokaler.
 • premiseIt only meets on parliamentary premises. Den träffas bara i parlamentets lokaler.As a result, the children had to be moved to other, temporary premises. Barnen tvingades flytta till en annan tillfällig lokal.Excluding the smallest companies which have very small premises is not enough. Att undanta de allra minsta företagen som har små lokaler räcker inte.
 • premisesIt only meets on parliamentary premises. Den träffas bara i parlamentets lokaler.As a result, the children had to be moved to other, temporary premises. Barnen tvingades flytta till en annan tillfällig lokal.Excluding the smallest companies which have very small premises is not enough. Att undanta de allra minsta företagen som har små lokaler räcker inte.
 • room
  uk
  us
  They almost never have rooms and they never have interpretation. De har nästan aldrig tillgång till några lokaler och de har aldrig tillgång till tolkning.The final panel discussion will be taking place in our rooms tomorrow. I morgon äger den sista panelen rum i våra lokaler.I entered a room where there were thousands of people, but only a few women. Jag kom in i en lokal med 1 000 personer men med ytterst få kvinnor.

Exempel

 • Vilken lokal kommer mötet att äga rum i?
 • Ska vi äta middag hemma eller gå på lokal?
 • Föreningens lokaler används olovligt.
 • Havsörnar kommer att ringmärkas inom sju olika lokaler i Södermanland.
 • Lokala regnbyar kan förekomma.
 • Läser du någon lokal dagstidning?
 • Optimeringsproblem innehåller ofta lokala undersökningar.
 • Se upp för den lokale busen.

Populära sökningar

De största ordböckerna

OrdbokPro.se

OrdbokPro.se är en helt gratis Internet ordbok. Miljontals översättningar på över 20 olika språk.

Användarvillkor   Cookies   Kontakt oss

In EnglishAuf DeutschEn españolSuomeksiEestikeelne

Mindmax
Innehåll är baserad på Wiktionarys artiklar.
Innehåll är tillgänglig under Creative Commons Attribution-ShareAlike.
© 2004-2023 OrdbokPro.se