svenska-engelska översättning av omsättning

 • turnover
  us
  It has a healthy EUR 95 billion turnover. Den har en sund omsättning på 95 miljarder euro.It would be two or three times his annual turnover. Det skulle röra sig om två eller tre gånger hans årliga omsättning.In 2003, this sector generated a turnover of EUR 654 billion. År 2003 genererade denna sektor en omsättning på 654 miljarder euro.
 • net revenue
 • revenue
  us
  The jobs of 2 000 000 people and total revenues of EUR 200 billion depend on it. Den svarar för två miljoner människors sysselsättning och för en omsättning på 200 000 miljoner euro.The timber industry provides a total of 2 million jobs, mainly in SMEs, and creates revenue of EUR 300 billion. Trävaruindustrin ger totalt två miljoner arbetstillfällen, mestadels inom små och medelstora företag, och har en omsättning på 300 miljarder euro.With revenue of more than EUR 300 billion, the timber industry in Europe provides more than 2 million jobs and is an important pool for growth. Med en omsättning på över 300 miljarder euro ger trävaruindustrin i Europa mer än 2 miljoner arbetstillfällen och är en viktig tillväxtresurs.
 • sales
  us
  In Bavaria there is a carpenter who already achieves 70% of his sales via the Internet. Det finns en snickare i Bayern. 70 procent av hans omsättning går redan över Internet.Various Member States are launching plans for boosting sales, which is all about maintaining the level of turnover of cars. Olika ledamöter lägger fram planer för att höja försäljningen, vilket i samtliga fall handlar om att behålla samma omsättning.As has been said, it represents a turnover of more than EUR 35 billion and more than 350 000 jobs among sales, distribution and transport. Som har nämnts står den för en omsättning på mer än 35 miljarder euro och mer än 350 000 arbetstillfällen inom försäljning, distribution och transporter.

Populära sökningar

De största ordböckerna

OrdbokPro.se

OrdbokPro.se är en helt gratis Internet ordbok. Miljontals översättningar på över 20 olika språk.

Användarvillkor   Cookies   Kontakt oss

In EnglishAuf DeutschEn españolSuomeksiEestikeelne

Mindmax
Innehåll är baserad på Wiktionarys artiklar.
Innehåll är tillgänglig under Creative Commons Attribution-ShareAlike.
© 2004-2022 OrdbokPro.se