svenska-engelska översättning av påverka

 • influence
  us
  They are there to advise and influence. De är där som rådgivare och för att påverka.The Commission has no means of influence here. Kommissionen har inga möjligheter att påverka i denna fråga.It is a clear attempt to influence the elections. Det är ett tydligt försök att påverka valen.
 • affect
  uk
  Inevitably, man is also affected. Ofrånkomligen påverkas även människan.They, too, are increasingly affected. Även de påverkas i allt högre grad.Which indigenous peoples are affected? Vilka urbefolkningar påverkas?
 • have an influenceThe Gender Equality Institute could, however, have an influence on this situation. Institutet för jämställdhet skulle dock kunna påverka den här situationen.There is nothing I would like more than to have an influence on the Italian electoral process. Vad skulle jag ha för intresse av att påverka valkampanjen i Italien!The European Union is large enough to be able to have an influence on global developments. Europeiska unionen är tillräckligt stor för att påverka världens utveckling.
 • impactWe want to know the health impact of GMOs. Vi vill veta hur hälsan påverkas av genetiskt modifierade organismer.What will be the impact on energy generation? Hur kommer energialstringen att påverkas?Their decisions or delays will have an impact on all. Deras beslut och förseningar kommer att påverka alla.
 • reactThis way the Union can influence and react dynamically to the changes in the world around it. På det sättet kan unionen påverka och reagera dynamiskt på förändringarna i världen runt omkring.In view of these situations and these changes, how have the Council and Commission reacted to take account of these changes and the possibility of influencing these two countries? Mot bakgrund av dessa situationer och förändringar, hur har rådet och kommissionen agerat för att beakta dessa förändringar och möjligheten att påverka dessa två länder?What will the situation be like after enlargement, when the markets will react to any event affecting any one of the thirty odd countries which make up the European technostructure? Hur kommer det att se ut efter utvidgningen, när marknaderna kommer att reagera på varje händelse och därmed påverka alla de 30 länder som ingår i den europeiska teknostrukturen?

Exempel

 • Stormen kan komma att påverka kollektivtrafiken.
 • Du kan påverka din hälsa genom aktiva val.
 • Det här är en viktig faktor som kan påverka resultatet.

Populära sökningar

De största ordböckerna

OrdbokPro.se

OrdbokPro.se är en helt gratis Internet ordbok. Miljontals översättningar på över 20 olika språk.

Användarvillkor   Cookies   Kontakt oss

In EnglishAuf DeutschEn españolSuomeksiEestikeelne

Mindmax
Innehåll är baserad på Wiktionarys artiklar.
Innehåll är tillgänglig under Creative Commons Attribution-ShareAlike.
© 2004-2022 OrdbokPro.se