svenska-engelska översättning av raps

  • colza
  • rapeseedAnother point is the use of rapeseed and cold-pressed rapeseed oil. En annan punkt är användningen av raps och kallpressad rapsolja.Production of rapeseed meal and ethanol co-products has risen sharply. Produktionen av rapsfrömjöl och biprodukter från etanoltillverkningen har stigit markant.The only winners will be the producers of subsidised rapeseed and manufacturers of windmill components. De enda vinnarna kommer att vara producenterna av subventionerad raps och tillverkarna av vindkraftskomponenter.
  • canolaI should also like to stress my view that, for example, genetically modified foodstuffs should be clearly and legibly marked, as in Canada for example where they consume canola or rape seed oil. Jag vidhåller också att exempelvis genmanipulerade livsmedel ska märkas tydligt och begripligt, som t.ex. i Kanada där man konsumerar canolaolja eller rapsolja.
  • oil-seed rapeOil-seed rape and wheat can be used in the production of biofuels whether diesel or petrol and save on CO2 release. Oljeraps och vete kan användas vid produktionen av biobränslen antingen det är diesel eller olja och leda till minskade koldioxidutsläpp.
  • rapeVery high-yield oil seed rape grows right next to an existing petrochemical industry. Mycket högavkastande raps växer strax intill en befintlig petrokemisk industri.Instead of crops in the fields we find rape, corn, reeds, which once processed end up in the fuel tanks of cars. I stället för grödor på åkrarna odlas raps, majs och halm som efter bearbetning slutar i bilarnas bränsletankar.I would now like to turn to the issue of genetically modified rape, as I know that the European Commission is currently working on a proposal to authorise such rape. Jag vill nu gå över till frågan om genetiskt modifierad raps eftersom jag vet att Europeiska kommissionen just nu arbetar på ett förslag om att godkänna sådan raps.

Populära sökningar

De största ordböckerna

OrdbokPro.se

OrdbokPro.se är en helt gratis Internet ordbok. Miljontals översättningar på över 20 olika språk.

Användarvillkor   Cookies   Kontakt oss

In EnglishAuf DeutschEn españolSuomeksiEestikeelne

Mindmax
Innehåll är baserad på Wiktionarys artiklar.
Innehåll är tillgänglig under Creative Commons Attribution-ShareAlike.
© 2004-2022 OrdbokPro.se