svenska-engelska översättning av samhälle

 • community
  us
  That meant the end of a multinational community. Det betydde slutet för ett mångnationellt samhälle.A multiethnic community has not been established. Inget mångetniskt samhälle har inrättats.It was appalling – a community that exported gangsterism. Det var skrämmande – ett samhälle som exporterade gangsterism.
 • society
  uk
  us
  The information society is the chaos society. Ett informationssamhälle är ett kaotiskt samhälle.That is not the society we want. Det är inte det samhälle vi vill ha.Our society is constantly ageing. Vårt samhälle blir allt äldre.
 • consultationThis work, which is the product of direct consultations with social and institutional representatives, has been evaluated and supported by the Transport Committee. Detta arbete, som är resultatet av direkta samråd med företrädare för samhälle och institutioner, har utvärderats och fått stöd av transportutskottet.

Exempel

 • Vad tycker du om det svenska samhället?
 • Ursprungligen var det mänskliga samhället ganska så primitivt.
 • De flesta vill nog leva i ett välordnat samhälle.
 • Även det moderna samhället har sina brister.
 • En av våra plikter gentemot samhället består i att betala skatt.
 • Han är en av samhällets höjdare.
 • Dagens samhälle är i ständig förändring.
 • Vad tycker du om politikernas sätt att styra samhället?
 • I stället för att ta sitt ansvar skyllde han sina misslyckanden på samhället.
 • Vi har ett samhälle som exploaterar människor och natur.
 • Det är inte helt lätt att analysera samhällets maktstrukturer.
 • I ett demokratiskt samhälle måste alla politiska åsikter få lov att brytas.
 • Gemensamt språk, gemensam kultur och gemensamma traditioner bidrar antagligen till en gemensam värdegrund i samhället.
 • Vad var det för ett litet samhälle vi passerade på vägen hit?
 • Sedan ungdomsgården stängde drar ungdomarna istället runt på samhället, dricker och skräpar ner.
 • Tiden då nya samhällen byggdes upp verkar vara förbi.
 • Förr var det liv och rörelse i samhällena, nu avfolkas de allt mer.
 • Hon bodde i ett litet samhälle i Närke innan hon flyttade till Jönköping.
 • Både myror och bin lever i samhällen.
 • De fick i uppgift att studera kärret som ett samhälle.
 • Hade det akademiska samhället en starkare ställning förr i tiden?

Populära sökningar

De största ordböckerna

OrdbokPro.se

OrdbokPro.se är en helt gratis Internet ordbok. Miljontals översättningar på över 20 olika språk.

Användarvillkor   Cookies   Kontakt oss

In EnglishAuf DeutschEn españolSuomeksiEestikeelne

Mindmax
Innehåll är baserad på Wiktionarys artiklar.
Innehåll är tillgänglig under Creative Commons Attribution-ShareAlike.
© 2004-2023 OrdbokPro.se