svenska-engelska översättning av stämma

 • voice/translations
 • tune
  us
  Your engine needs a good tuneYour engine is now in tuneThis piano is not in tune
 • correspond
  us
  Nor would it correspond to the spirit of your own draft resolution. Det skulle inte heller stämma överens med andan i ert eget förslag till resolution.I also agree that the criteria for state aid should correspond to those for Community aid. Jag håller också med om att kriterierna för de statliga stöden bör stämma överens med dem som gäller för gemenskapsbidragen.That would not correspond at all either with my convictions or with the idea I have of development. Det skulle inte alls stämma överens vare sig med mina övertygelser eller med min idé om utveckling.
 • sue
  us
  Could we sue Mr Gates for his many billions of dollars for his responsibility in the process? Kan vi stämma herr Gates på hans många miljarder dollar för hans ansvar i denna process?The German company, Bayer dared in vain to sue the former vice-president of France’s Beekeepers’ Union for ‘defamation’ in June 2003. Det tyska företaget Bayer vågade, fast förgäves, stämma f.d. vice ordföranden i Frankrikes biodlarförening för ärekränkning i juni 2003.Furthermore, Mr Manders asked whether it would be possible for companies to sue the German Government to get compensation for the losses they have had. Manders frågade vidare om det skulle vara möjligt för företag att stämma den tyska regeringen för att få ersättning för sina förluster.
 • voice
  us
  The EU is loud and clear if it speaks with one voice. EU har en hög och klar stämma om det ger ett enhälligt budskap.Indeed, this very Parliament has raised the voice of morality in Europe. Just detta parlament har verkligen höjt moralens stämma inom Europa.The signal of the Berlin summit is this: we Europeans speak with one voice. Signalen från Berlin är: vi européer talar med en enad stämma.
 • agree
  us
  I cannot believe that they will agree to this. Det kan knappast stämma att de skulle acceptera detta.I also agree that the criteria for state aid should correspond to those for Community aid. Jag håller också med om att kriterierna för de statliga stöden bör stämma överens med dem som gäller för gemenskapsbidragen.This adds a new dimension to their relations and so we will also have to agree the procedures that need to be introduced in the course of this summer and autumn. Det innebär en ny kvalitet på förbindelserna, och vi måste därför också stämma av det förfarande med varandra som måste införas under sommaren eller hösten.
 • be correctThat is precisely the case when it comes to coordination; not only must the legislation be correct, its practical application must also be consistent with it. Detta är just fallet med samordning; lagstiftningen måste inte bara vara korrekt, tillämpningen av den måste också stämma överens med den.
 • chimeSylvia had a recording of someone playing the chimes against a background of surf noise that she found calming.Hugo was a chime player in the school orchestra.Peter removed the C♯ chime from its mounting so that he could get at the dust that had accumulated underneath.
 • part
  us
  Happily, the Committee on Budgets has reconciled the various parts of internal policy. Budgetutskottet har som tur är lyckats få inrikespolitikens olika delar att stämma överens med varandra.I think that two of them partly cover the same areas as your plans, but I would venture to say that the third idea could remedy a shortfall. Två av dem tycks delvis stämma överens med era planer, och den tredje, om jag helt fräckt vågar säga det, skulle kunna fylla ett tomrum.For our part, however, we consider that the amendments in question should, as a matter of principle, be in keeping with the principle of subsidiarity. För vår del anser vi emellertid att ändringsförslagen i fråga av princip bör stämma överens med subsidiaritetsprincipen.
 • pitch
  us
  It is hard to get this pitch off my handThey put pitch on the mast to protect itThe barrel was sealed with pitch
 • sound
  us
  This line of reasoning seems to be sound, but it falls short on two important counts. Det resonemanget verkar stämma. Men på två punkter går det inte ihop.It is one of the many ideas that derive from Karl Marx and, like a lot of his ideas, it sounds plausible on the page, but it turns out not to be true in reality. Det är en av många idéer som härstammar från Karl Marx, och som många av hans idéer verkar den rimlig på papperet, men visar sig inte stämma i verkligheten.He was safe and sound.
 • stammerHe blushed, and stammered a few words of apology.
 • stem
  us
  the stem of an apple or a cherryto stem cherries; to stem tobacco leavesThe current crisis stems from the short-sighted politics of the previous government.
 • stop
  uk
  us
  So it would seem that it was your little toe that stopped us from hearing your lovely voice. Det är alltså er lilltå som bär skulden till att vi inte får höra er ljuva stämma.I stopped at the traffic lightsThe riots stopped when police moved in
 • stutterHe stuttered a few words of thanks.The engine of the old car stuttered going up the slope. I was stuttering after the marathon
 • ton
  us
  I’ve got a ton of work to do.Ive got tons of work to do.
 • work outCan you work out 250 × 12 in your head for me?Can you work out how to get to the university by car?I cant work these instructions out

Synonymer

Exempel

 • Hans kraftiga stämma hördes i hela huset.
 • En damkör har ingen basstämma.
 • William Byrd skrev en mässa för fyra stämmor.
 • På bolagsstämman valdes ny styrelse.
 • Kan du få dom här siffrorna att stämma?
 • Den här gitarren behöver stämmas.
 • Stäm honom om han inte betalar.
 • Kan vi stämma möte på fredag?
 • Stäm blodet.
 • Han kände sig vänligt stämd.
 • I den frågan stämmer jag blankt.

Populära sökningar

De största ordböckerna

OrdbokPro.se

OrdbokPro.se är en helt gratis Internet ordbok. Miljontals översättningar på över 20 olika språk.

Användarvillkor   Cookies   Kontakt oss

In EnglishAuf DeutschEn españolSuomeksiEestikeelne

Mindmax
Innehåll är baserad på Wiktionarys artiklar.
Innehåll är tillgänglig under Creative Commons Attribution-ShareAlike.
© 2004-2022 OrdbokPro.se