svenska-engelska översättning av syfte

 • intention
  us
  Amendments Nos 3, 5 and 15 follow the same intention. Ändringsförslagen 3, 5 och 15 fyller samma syfte.They were created with good intentions. De har konstruerats i gott syfte.Our intention is to apply this fourth position which means net transfers back. Vårt syfte är att tillämpa denna fjärde ståndpunkt, vilken innebär nettoåteröverföringar.
 • purpose
  us
  More words for what purpose... Många ord, men i vilket syfte...That is not its purpose, however. Det är dock inte det som är dess syfte.How best do we serve this purpose? Hur kan vi på bästa sätt tjäna detta syfte?
 • thrust
  us
  This is the thrust of Amendments Nos 16, 17, 18, 19, 21 and 22. I detta syfte har vi lagt fram ändringarna 16, 17, 18, 19, 21 och 22.We congratulate Mr Böge on his report and we are happy with its broad thrust. Vi gratulerar Reimer Böge till hans betänkande och vi är glada över dess breda syfte.Regarding the special mention of flexibility for developing countries in paragraph 6 of the report, the Commission agrees with the thrust of the point being made. När det gäller omnämnandet av flexibiliteten för utvecklingsländerna i punkt 6 i betänkandet instämmer kommissionen med påpekandets syfte.
 • use
  us
  This gives the bought fruit a useful purpose. Detta program ger ett nyttigt syfte åt den inköpta frukten.All diplomatic channels must be used to this end. Alla diplomatiska kanaler måste användas för detta syfte.Antibiotics must not be used routinely or preventively. Antibiotika får inte användas rutinmässigt eller i förebyggande syfte.

Exempel

 • Vad är syftet med att riva upp gräsmattan?
 • Vilket syfte har extrabatteriet?

Populära sökningar

De största ordböckerna

OrdbokPro.se

OrdbokPro.se är en helt gratis Internet ordbok. Miljontals översättningar på över 20 olika språk.

Användarvillkor   Cookies   Kontakt oss

In EnglishAuf DeutschEn españolSuomeksiEestikeelne

Mindmax
Innehåll är baserad på Wiktionarys artiklar.
Innehåll är tillgänglig under Creative Commons Attribution-ShareAlike.
© 2004-2023 OrdbokPro.se