svenska-engelska översättning av trivas

 • comfortable
  us
  This is the most comfortable bed Ive ever slept inWhat a great guestroom! Ill be quite comfortable hereA comfortable income should suffice to consider oneself rich
 • enjoy
  us
  Will it enjoy this new power, given that there are also problems? Kommer man att trivas med de nya befogenheterna, blir det inte problem också med dem?I hope you will enjoy your two and a half years in the Chair and, of course, give me plenty of speaking time! Jag hoppas att ni kommer att trivas under det två och ett halvt år långa uppdraget som talman och, naturligtvis, att ni kommer att tilldela mig mycket talartid!Enjoy your holidays!   I enjoy dancing
 • get on well
 • good
  uk
  us
  Minorities should feel good in the country where they live and I will therefore always consistently defend any minority language, but always as the language of a minority. Minoriteter måste trivas i det land de lever i, och därför kommer jag alltid konsekvent att försvara alla minoritetsspråk, men alltid som minoritetens språk.good intentionsa good swimmer
 • good time
 • happy
  uk
  us
  I hope she will be very happy in her new role. Jag hoppas hon kommer att trivas i sin nya roll.Music makes me feel happyAre you happy to pay me back by the end of the week?
 • thrive
  us
  In such a climate, corruption, nepotism and irregularities can thrive. I ett sådant klimat kan korruption, nepotism och oregelmässigheter trivas.Not all animals thrive well in captivity.to thrive upon hard work
 • time
  us
  I hope you will enjoy your two and a half years in the Chair and, of course, give me plenty of speaking time! Jag hoppas att ni kommer att trivas under det två och ett halvt år långa uppdraget som talman och, naturligtvis, att ni kommer att tilldela mig mycket talartid!Time stops for nobody.   the ebb and flow of timeBoth science-fiction writers and physicists have written about travel through time

Exempel

 • Jag trivs som fysiker.
 • Hon trivdes aldrig som hyresgäst.

Populära sökningar

De största ordböckerna

OrdbokPro.se

OrdbokPro.se är en helt gratis Internet ordbok. Miljontals översättningar på över 20 olika språk.

Användarvillkor   Cookies   Kontakt oss

In EnglishAuf DeutschEn españolSuomeksiEestikeelne

Mindmax
Innehåll är baserad på Wiktionarys artiklar.
Innehåll är tillgänglig under Creative Commons Attribution-ShareAlike.
© 2004-2022 OrdbokPro.se