svenska-engelska översättning av våg

 • scales
  us
  I want to thank Denmark for having been so active in this area, and I shall put Greece on the same scales that we used to weigh Denmark's efforts, with the praise that resulted. Jag tackar Danmark för dess aktivitet, och nu väger jag Grekland på samma våg som Danmark har vägts och berömts.The butcher put the sausages on the scales
 • wave
  us
  Wave after wave of reforms churned out every few years. Våg efter våg av reformer som spottas fram med några års mellanrum.A wave of Islamophobia is passing over Europe at present. Över Europa går i dag en våg av anti-islamism.It is not the beginning of the next wave but, in reality, the end of the fifth wave. Det är inte början av nästa våg, men i realiteten slutet på den femte vågen.
 • balance
  us
  It was the dogmatic removal of customs protection that destroyed industrial balances beneath a wave of imports. Det var det dogmatiska avskaffandet av tullskyddet som förstörde den industriella balansen i en våg av import.These weights are used as a balance for the overhanging verandah.Blair thought he could provide a useful balance to Bushs policies.
 • access
  us
  After the fall of the Berlin Wall, there was a wave of post-communist accessions and today we proceed on a case-by-case basis. Efter Berlinmurens fall kom en våg av postkommunistiska anslutningar, och i dag fortskrider vi från fall till fall.Mr President, Mr Cohn-Bendit accused those who are opposed to Turkey’s accession to the EU of riding a wave of racism and hostility to Islam. Herr talman! Daniel Marc Cohn-Bendit anklagade dem som motsatte sig Turkiets anslutning till EU för att rida på en våg av rasism och fientlighet mot islam.Mr Barroso also repeatedly argued for a new wave of mass immigration and constantly played down the problems associated with the possible accession of Turkey to the EU. José Manuel Durão Barroso har upprepade gånger argumenterat för en ny våg av massinvandring och genomgående tonat ned de problem som är förknippade med Turkiets eventuella anslutning till EU.
 • ambiguous
  us
  The politician was criticized for his ambiguous statements and lack of precisionHe gave an ambiguous answer
 • drive
  us
  Crassus had wealth and wit, but Pompey had drive and Caesar as much againNapoleons drive on Moscow was as determined as it was disastrousa typical steam drive, a nuclear drive; chain drive, gear drive; all-wheel drive, front-wheel drive, left-hand drive
 • highway
  us
 • journey
  uk
  us
  the journey to political freedommy journey of dealing with grief
 • path
  uk
  us
  the path of a meteor, of a caravan, or of a stormUse the network path \\Marketing\Files to find the documents you need.
 • rash
  us
  First, it must be coordinated: we should avoid a rash of national initiatives which simply displace the problems elsewhere in the Union. För det första måste stödet samordnas för att undvika en våg av nationella initiativ som bara leder till att problemen flyttas runt i unionen.rash words spoken in the heat of debateThere has been a rash of vandalism lately
 • road
  uk
  us
  We travelled to the seaside by road.
 • street
  uk
  us
  Could the President intervene to try and resolve the problem of those poor people stranded on the streets? Skulle talmannen kunna ingripa och försöka lösa problemet för dessa stackars människor som lämnats vind för våg?Walk down the street until you see a hotel on the right.I live on the street down from Joyce Avenue.
 • vague
  uk
  us
  a vague term of abuseonly a vague notion of what’s neededa vague hint of a thickening waistline
 • way
  uk
  us
  When the forces of nature wreak havoc in this way, leaving behind a trail of destruction, death and injury, we cannot help but feel completely powerless. När sådana naturkrafter får fritt spelrum och lämnar efter sig en våg av förstörelse, döda och sårade drabbas vi av en känsla av stor maktlöshet.Do you know the way to the airport?We got into the cinema through the back way
 • weighing machine

Exempel

 • Ofta gäller att vågor transporterar energi, men inte materia.

Populära sökningar

De största ordböckerna

OrdbokPro.se

OrdbokPro.se är en helt gratis Internet ordbok. Miljontals översättningar på över 20 olika språk.

Användarvillkor   Cookies   Kontakt oss

In EnglishAuf DeutschEn españolSuomeksiEestikeelne

Mindmax
Innehåll är baserad på Wiktionarys artiklar.
Innehåll är tillgänglig under Creative Commons Attribution-ShareAlike.
© 2004-2022 OrdbokPro.se