svenska-engelska översättning av vår

 • our
  us
  It was our pride and our duty. Det var vår heder, vår stolthet, vår skyldighet.These are our beliefs and our convictions. Det är vår tro och vår övertygelse.That would be our intention and our desire. Det är vår intention och vår önskan.
 • spring
  uk
  us
  Sarajevo deserves a European spring. Sarajevo förtjänar en europeisk vår.The first meeting will take place in the spring. Det första mötet kommer att äga rum i vår.We hope to present this communication next spring. Vi hoppas kunna lägga fram detta meddelande nästa vår.
 • ours
  us
 • each
  us
  We each look after our own budget. Vi sköter var och en vår egen budget.Each of these 10 was approved by our group. Vart och ett av dessa tio godkändes av vår politiska grupp.We believe that each nation must be sovereign. För vår del anser vi att varje folk har rätt till suveränitet.
 • every
  us
  We must put every effort into combating it. Vi måste göra allt i vår makt för att bekämpa den.25 000 children are dying in our world every day. 25 000 barn dör i vår värld varje dag.It is up to each and every one of us to work on this. Det är allas vår sak att arbeta för det.
 • pus
 • where
  uk
  us
  Where is the engine for our economy? Var finns motorn för vår ekonomi?Where is our meteorological road map? Var är vår meteorologiska färdplan?Where is our solidarity with the poor? Var är vår solidaritet med de fattiga?

Populära sökningar

De största ordböckerna

OrdbokPro.se

OrdbokPro.se är en helt gratis Internet ordbok. Miljontals översättningar på över 20 olika språk.

Användarvillkor   Cookies   Kontakt oss

In EnglishAuf DeutschEn españolSuomeksiEestikeelne

Mindmax
Innehåll är baserad på Wiktionarys artiklar.
Innehåll är tillgänglig under Creative Commons Attribution-ShareAlike.
© 2004-2022 OrdbokPro.se