svenska-engelska översättning av visa

 • show
  us
  I invite all Member States to show their support. Jag uppmanar alla medlemsstater att visa sitt stöd.We must show we mean business. Vi måste visa att vi menar allvar.We can show what has been done. Vi kan visa vad som har gjorts.
 • song
  us
  The Presidency needs to show that, in the words of the Monty Python song, 'Finland has it all'! Ordförandeskapet måste visa att, som i Monty Python-sången, ”Finland has it all”!As a well-known song says, you want to make the past a blank slate, or at least send the CAP and the budget back to the drawing board. Som det står i en välkänd visa vill ni dra ett streck över det förflutna, eller åtminstone börja om från början med den gemensamma jordbrukspolitiken och budgeten.Thomas listened to his favorite song on the radio yesterday
 • display
  us
  If you want to display 'No', nothing is displayed. Om man vill visa Nej, syns ingenting.It is an offence to display pictures of the Dalai Lama. Bilder på Dalai lama får inte visas.Only by displaying such solidarity can we attain European unity. Endast genom att visa sådan solidaritet kan vi uppnå en europeisk enighet.
 • prove
  us
  A number of them may prove problematic. Ett antal av dem kan visa sig vara problematiska.And Baku can prove itself on 6 November. Baku kan visa vad man går för den 6 november.It might also prove dangerous for Romania. Det kan också visa sig farligt för Rumänien.
 • turn outThat may turn out to be the harder task. Detta kan visa sig vara en svårare uppgift.The provision may well turn out to be useless. Bestämmelsen kan mycket väl visa sig vara oanvändbar.Or will the mountain, in the end, once again turn out to be a molehill? Eller kommer hönan att till sist visa sig vara en fjäder?

Exempel

 • Det var en vacker visa orkestern spelade först idag.
 • Ulrika har många visor på sin repertoar.
 • Jag ansökte om visa i Sverige.
 • Han visade mig den nya bilen.
 • Han visade gästerna till gästrummmet.
 • Efter en lång dag i skogen visade sig äntligen en familj älgar.
 • Det visade sig att han inte alls var från Spanien utan Italien.

Populära sökningar

De största ordböckerna

OrdbokPro.se

OrdbokPro.se är en helt gratis Internet ordbok. Miljontals översättningar på över 20 olika språk.

Användarvillkor   Cookies   Kontakt oss

In EnglishAuf DeutschEn españolSuomeksiEestikeelne

Mindmax
Innehåll är baserad på Wiktionarys artiklar.
Innehåll är tillgänglig under Creative Commons Attribution-ShareAlike.
© 2004-2023 OrdbokPro.se