svenska-finska översättning av ändra

 • muuttaa
  Meidän ei pidä muuttaa yhtään mitään. Vi får inte ändra något över huvud taget.Sitä meidän ei tarvitse muuttaa. Det är inget vi behöver ändra på.Hän on päättänyt muuttaa asian. Han är fast besluten att ändra på detta.
 • editoida
 • muokata
  Poikkeuksien suhteen komissio ei voi muokata ICCAT:in hyväksymän suunnitelman sisältöä. När det gäller undantagen kan inte kommissionen ändra innehållet i den plan som ICCAT har antagit.Voitte siis tietysti muokata äänestystänne, mutta olen silti sitä mieltä, että asiat sujuivat aivan niin kuin pitikin. Därför får ni naturligtvis ändra er röst, men jag anser ändå att allt har skett på ett helt normalt sätt.Olemme kuitenkin päättäneet muokata "julkisen yllytyksen" määritelmää, jotta tämä käsite olisi juridisesti ymmärrettävämpi kaikissa valtioissa. Men vi har valt att ändra definitionen av ”offentlig uppmaning” så att det blir mer begripligt i rättslig mening i alla länder.
 • muokkaus
  kumoa muokkaus
 • muutos
  Tähän on näin ollen tultava muutos. Vi måste alltså ändra på detta.Tähän on tultava muutos, arvoisa puhemies. Detta måste ändras, herr talman.Tehkäämme siihen lopultakin muutos! Låt oss äntligen ändra på det!
 • siirtyä
  On aika siirtyä tuotantotuesta maatalouspolitiikkaan. Kursen måste ändras så att vi går från produktionsstöd till landsbygdspolitik.Sen ansiosta yritykset voivat säilyttää vanhan tekniikkaansa, eikä niiden tarvitse siirtyä uudenaikaisempiin laitteisiin, joiden avulla kuluttajat säästäisivät rahaa. Då slipper de ändra teknik till mer modern teknik som skulle spara pengar för konsumenterna, utan behåller den gamla.Tarkistusten 15 ja 16 tavoitteena on siirtyä komitologiamenettelystä 2 B ja 3 B vastaavasti menettelyyn 1 ja 3 A. Se merkitsee melkeinpä paluuta komission alkuperäiseen ehdotukseen. Syftet med ändringsförslag 15 och 16 är att ändra utskottsförfarandena 2B och 3B till 1 respektive 3A. Det blir en tillbakagång till kommissionens ursprungliga förslag.
 • vaihtaa
  Haluan vaihtaa sanan "for" tilalle "from". Jag vill ändra ordet ”for” till ”from”.Arvoisa puhemies, olen kiitollinen Spencerille, että hän on niin ystävällinen ja vaihtaa järjestystä minun takiani. Fru ordförande jag är mycket tacksam för att herr Spencer är så vänlig och vill ändra ordningsföljden för min skull.Puheenjohtaja Barroso, totesitte, että salkkua ei voida tässä vaiheessa enää vaihtaa. Herr Barroso! Ni säger att det är omöjligt att ändra sammansättningen på det här stadiet.

OrdbokPro.se

OrdbokPro.se är en helt gratis Internet ordbok. Miljontals översättningar på över 20 olika språk.

Användarvillkor   Cookies   Kontakt oss

In EnglishAuf DeutschSuomeksiEestikeelne

Mindmax
Innehåll är baserad på Wiktionarys artiklar.
Innehåll är tillgänglig under Creative Commons Attribution-ShareAlike.
© 2004-2019 OrdbokPro.se