svenska-finska översättning av angående

 • koskien
  UEFAn päätös koskien Coca-Cola Cupin voittajia UEFA: s beslut angående vinnarna i Coca-Cola-cupenNäkeekö komissio mahdollisena löytää jonkunlaista strategiaa näitä rakennettuja alueita koskien? Anser kommissionen att det är möjligt att finna någon sorts strategi angående dessa bebyggda områden?Tarkistus 5 sisältää tarkennuksia koskien maaseudun miehille ja naisille suunnattuja tiedotustoimia ja keskustelua. Ändringsförslag 5 innehåller preciseringar angående informationsåtgärder riktade till kvinnor och män på landsbygden och när det gäller diskussion.
 • -sta
  Kuinkasta sinä voit?
 • -stä
  Mihinkästä olet menossa?
 • -sta/-stä olla kyse
 • kohtaan
  Aihe: Tansu Cillerin uhkaukset EU: n jäsenvaltiota kohtaan Angående: Minister Cillers hotelser riktade mot en medlemsstatMeillä on kuitenkin varauksia itse päätöslauselmaa kohtaan. Vi har dock reservationer angående själva resolutionen.Tämän vuoksi olen esittänyt 10 kohtaan tarkistuksia 3 ja 4. Därför har jag lagt fram ändringsförslagen 3 och 4 angående punkt 10.
 • liittyen
  Minulla on tähän liittyen tärkeä kysymys. Men jag har en viktig fråga angående detta.Vielä toinen lisäkysymys tähän asiaan liittyen. Jag har ytterligare en fråga angående detta.Minulla on myös pari huomautusta toiseen käsittelyyn ja sovitteluun liittyen. Angående den andra behandlingen och förlikningen har jag också ett par påpekanden att göra.
 • nähden
  Ensimmäinen kysymys, joka nousee esiin omia varoja käsiteltäessä, on se, ovatko ne oikein mitoitettuja niihin politiikkoihin nähden, joita halutaan toteuttaa. Herr ordförande! Den första frågan att ställa angående egna medel är frågan om hur lämpliga de är för den politik man vill genomföra.Arvoisa puhemies, luonnehdin joiltakin osin Espanjan sosialistien kannan eroja poliittisen ryhmämme kantaan nähden. Herr ordförande! Jag skall presentera en avvikande mening i de spanska socialdemokraternas ståndpunkt angående några aspekter gentemot vår grupps politik.Olemme kuitenkin selvillä, että asetus ei koske Tanskaa, kuten määrätään siinä pöytäkirjassa, joka koskee Tanskan asemaa Euroopan unionin perustamissopimukseen nähden. Vi är dock medvetna om att förordningen inte gäller för Danmark, se protokoll till Fördraget om Europeiska unionen angående Danmarks ställning.
 • olla kysymys
 • puheen ollen
  Taiteista puheen ollen, kutsun teidät Lontooseen British Museumiin, jossa on meneillään upea Persiaa koskeva näyttely, jonka Iranin varapresidentti avasi viime kuussa. Angående konst, besök gärna British Museum i London och se den utmärkta utställningen om Persepolis, som invigdes av Irans vicepresident för en månad sedan.
 • suhteen
  Miten toimimme tällaisten riskien suhteen? Vad ska vi göra angående denna risk?Siinä sanotaan, että perusoikeuksien suhteen vaaditaan merkittäviä ponnisteluja. Jag citerar: ”Det krävs betydande ansträngningar angående grundläggande rättigheter.”Minulla on sen suhteen omat epäilykseni, jotka haluan tuoda julki. Jag hyser vissa farhågor angående detta, och det vill jag att ni ska veta.

Exempel

 • Jag har inget att säga angående skolan men däremot om äldrevården.

OrdbokPro.se

OrdbokPro.se är en helt gratis Internet ordbok. Miljontals översättningar på över 20 olika språk.

Användarvillkor   Cookies   Kontakt oss

In EnglishAuf DeutschSuomeksiEestikeelne

Mindmax
Innehåll är baserad på Wiktionarys artiklar.
Innehåll är tillgänglig under Creative Commons Attribution-ShareAlike.
© 2004-2022 OrdbokPro.se