svenska-finska översättning av ange

 • ilmiantaa
  Uhrit, jotka uskaltavat ilmiantaa ihmiskauppiaat, tarvitsevat erityissuojaa, sillä he elävät usein alinomaisessa kostotoimien pelossa. De offer som har modet att ange sina handlare behöver ett särskilt skydd, eftersom de ofta lever i ständig rädsla för repressalier.Rikolliset tulee ilmiantaa poliisille.
 • ilmoittaa
  Tarkkoja prosenttiosuuksia ei aina tarvitse ilmoittaa. Exakta procentandelar måste inte alltid anges.Voisiko siitä mahdollisesti ilmoittaa jo päivämäärän? Går det möjligen att redan ange ett datum för detta?Jokainen jäsenvaltio voi itse halutessaan ilmoittaa kantansa. Det är upp till varje medlemsstat att ange sin inställning.
 • antaa ilmi
 • esittää
  Haluaisin siksi esittää kantamme siihen. Jag vill därför ange vår ståndpunkt i detta avseende.Haluaisin esittää sen vuoksi yksityiskohtaisesti muutamia syitä. Jag ska närmare ange några av orsakerna.Tämä mietintö esittää mielestäni ratkaisun tähän ongelmaan, kun siinä mainitaan, mitä kenenkin täytyy tehdä. Detta betänkande ger emellertid en lösning på det problemet genom att ange vem som skall göra vad.
 • määrätä
  Totean jälleen kerran, ettei perustamissopimuksessa määrätä mitään vähimmäis- tai enimmäismääräaikoja. Jag vill återigen framhålla att det inte någonstans i fördraget anges någon högsta eller lägsta tidsgräns.Direktiivissähän ei määrätä mitään edellytyksiä, koska koulutusta annetaan alkuperämaassa. Det anges ändå inga villkor i detta direktiv, eftersom utbildning tillhandahålls i ursprungslandet.Jäsenvaltiot voivat 21 kohdan mukaisesti, ja tässä lainaan tekstiä: "rajatuissa tapauksissa määrätä mahdollisuudesta poiketa 17 kohdassa mainitusta periaatteesta." I punkt 21 anges, jag citerar: " medlemsstaterna kan göra undantag från principen i punkt 17 i begränsade fall.
 • merkitä
  Pitääkö kansalaisuus merkitä vai ei? Måste medborgarskapet anges eller ej?Tätä ei näin ollen voida merkitä pöytäkirjaan hänen puheenvuorokseen. Protokollet kan inte ange att detta är det anförande han skulle ha framfört.Liikutettavien rakennustelineiden liikkuminen pitää estää, mutta siihen tarkoitettuja laitteita ei voida aina merkitä riittävän hyvin. Det måste förhindras att ställningar med hjul börjar röra sig, men det kan inte alltid anges på ett tillräckligt noggrant sätt.

Exempel

 • De angav att det viktigaste för dem var priset.
 • I sin bok angav hon att det förekommit oegentligheter.
 • Han angav sina medkompanjoner mot löfte om strafflindring.
OK! Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga kundupplevelse. Genom att fortsätta accepterar du att cookies används. Läs mer

OrdbokPro.se

OrdbokPro.se är en helt gratis Internet ordbok. Miljontals översättningar på över 20 olika språk.

Användarvillkor   Cookies   Kontakt oss

In EnglishAuf DeutschSuomeksiEestikeelne

Mindmax
Innehåll är baserad på Wiktionarys artiklar.
Innehåll är tillgänglig under Creative Commons Attribution-ShareAlike.
© 2004-2019 OrdbokPro.se