svenska-finska översättning av avgörande

 • ratkaiseva
  Edessämme on ratkaiseva vuosi. Vi står inför ett avgörande år.Ratkaiseva kohta on asetettava tähän. Det måste vara den avgörande punkten.Meistä se on ratkaiseva kohta. Det är för oss den avgörande frågan.
 • elintärkeä
  Sopimus tästä paketista on elintärkeä. En överenskommelse om detta paket är avgörande.Mielestäni maantieteelliset merkinnät ovat elintärkeä intressi. Geografiska beteckningar är enligt min åsikt av avgörande intresse.Tässä mielessä rakenneuudistusrahasto on elintärkeä. I det avseendet har omstruktureringsfonden avgörande betydelse.
 • emä-
 • käänteentekevä
  Komission kriisi oli todellakin käänteentekevä Euroopan ja sen kansalaisten välisissä suhteissa, ja vähäinen osallistuminen Euroopan parlamentin vaaleihin oli tästä huolestuttava osoitus. Kommissionen kris var faktiskt en avgörande punkt i förhållandet mellan Europa och dess medborgare, och det låga valdeltagandet i Europavalen var ett oroande tecken på detta.
 • kardinaali-
 • keskeinen
  Tämä on keskeinen asia Kreikalle. Detta är en avgörande fråga för Grekland.Tämä oli keskeinen seikka Verts / ALE -ryhmälle. Detta var avgörande för oss i Verts/ALE-gruppen.Tämä aloite on keskeinen kokeiluhanke. Detta är ett banbrytande initiativ av avgörande vikt.
 • pää-
 • peri-
 • perus-
  perusjamppaperuskurssiperuskivi
 • ratkaisu
  Nämä ovat niitä kriittisiä kysymyksiä, joihin meidän on yritettävä löytää ratkaisu. Detta är de avgörande frågor som vi måste ta itu med.Se on ratkaisevan tärkeää: tämä on paras ratkaisu öljyn hinnankorotuksiin. Det är avgörande: detta är det bästa svaret på de stigande oljepriserna.Tätä keskustelua on käyty vuodesta 1994 alkaen ja nyt asiaan tarvitaan ratkaisu. Denna debatt har pågått sedan 1994 och vi måste ha ett avgörande.

Exempel

 • Den här striden är avgörande för vårt lands framtid.
 • I samtliga instanser deltar endast juristdomare i avgörandena av målen.

OrdbokPro.se

OrdbokPro.se är en helt gratis Internet ordbok. Miljontals översättningar på över 20 olika språk.

Användarvillkor   Cookies   Kontakt oss

In EnglishAuf DeutschSuomeksiEestikeelne

Mindmax
Innehåll är baserad på Wiktionarys artiklar.
Innehåll är tillgänglig under Creative Commons Attribution-ShareAlike.
© 2004-2021 OrdbokPro.se