svenska-finska översättning av bestämma

 • antaa asetus
 • julistaa
  Tänään on 6. huhtikuuta, tarkistin sen juuri kahdesti. Mutta kai aprillipäivän voi julistaa olevan minä päivänä tahansa! Det är den 6 april i dag, jag dubbelkontrollerade just det, men jag antar att man kan bestämma att vilken dag som helst är aprildagen!Suomen edustaja julistettiin laulukilpailun voittajaksi.He julistavat kommunismin ilosanomaa.
 • määrätä
  Meillä ei ole mitään oikeutta määrätä muiden tulevaisuudesta. Vi har ingen rätt att bestämma om andras framtid.Oma kysymyksensä on myös ihmisen oikeus määrätä omasta tulevaisuudestaan. En annan fråga är rätten att bestämma om sin egen framtid.Olisi vakava virhe määrätä liittymispäivä jo nyt. Det vore ett allvarligt misstag att bestämma ett datum för anslutning nu.
 • määritellä
  Euroopan täytyy nyt määritellä tuleva vastuunsa. Nu måste Europa bestämma sitt framtida ansvar.Me siis aiomme määritellä ryhmässämme kantamme tähän asiaan. Vi kommer alltså att i vår grupp bestämma oss för en ståndpunkt i frågan. Jag har dock en fråga.Niiden pitää antaa yritysjohtajille mahdollisuus määritellä paras sijoitusvapauden strategia. Den bör tillåta förvaltarna att bestämma den bästa placeringsstrategin.
 • määrittää
  Puhemiehelle annetaan 116 artiklassa valta määrittää muu kuin tunnin määräaika. Artikel 116 ger ordföranden rätt att bestämma en annan tidsfrist än en timme.Näin ollen tiettyä rahamäärää ei voida määrittää minkään yksittäisen rahaston yhteydessä. Det finns följaktligen ingen möjlighet att bestämma en specifik summa inom en särskild fond.Kuka määrittää, miten vakava tilanteen on oltava ennen kuin siihen puututaan? Vem skall bestämma hur allvarligt det är innan man vidtar åtgärder?
 • ottaa selvää
 • ottaa selville
 • päättää
  Kysymys kuuluu: kenen pitäisi päättää? Frågan är: vem skall bestämma?Ette voi vain päättää sitä itse. Ni kan inte bara bestämma det på egen hand.Kenellä on oikeus päättää, millainen elämä on elämisen arvoista? Vem ska bestämma vilket liv som är värt att leva?
 • ratkaista
  Jos halutaan laatia maailmanlaajuiset säännöt, asioita ei voida ratkaista pelkästään Euroopassa. För att få till stånd globala regler kan vi inte bara bestämma saker i EU.Nyt komissio saa mahdollisuuden ratkaista, mitkä tiedot se haluaa antaa valvottaviksi. Nu får kommissionen möjlighet att bestämma vad den kommer att lämna ut för kontroll.On myös päätettävä, onko nämä asiat parasta ratkaista kansallisella vai EU:n tasolla. Vi måste även bestämma oss för om det är bäst att ta upp dessa frågor på nationell nivå eller på EU-nivå.

Exempel

 • Jag har bestämt massan till 12,6 kg.
 • Jag har bestämt mig för att ha kvar min webbplats.
 • Företagsledningen har bestämt att fabrikerna ska läggas ned.
 • Kaptenen bestämmer på fartyget.

OrdbokPro.se

OrdbokPro.se är en helt gratis Internet ordbok. Miljontals översättningar på över 20 olika språk.

Användarvillkor   Cookies   Kontakt oss

In EnglishAuf DeutschSuomeksiEestikeelne

Mindmax
Innehåll är baserad på Wiktionarys artiklar.
Innehåll är tillgänglig under Creative Commons Attribution-ShareAlike.
© 2004-2021 OrdbokPro.se